Phần Mềm eBiz Kinh Doanh
Siêu Sao Kinh Doanh

STANDARD

2.350.000 đ/năm

 • Sử dụng online trên cloud
 • 01 doanh nghiệp
 • 03 người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí khởi tạo

FOR LAPTOP

11.900.000 đ

 • Cài đặt trên 01 máy
 • 01 doanh nghiệp
 • 01 người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt
{FORM}

PREMIUM

4.750.000 đ/năm

 • Sử dụng online trên cloud
 • 01 doanh nghiệp
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí khởi tạo
 • Thêm 1 chi nhánh: +3.300.000 đ/năm

FOR SERVER

23.900.000 đ

 • Cài đặt trên 01 server riêng
 • 01 doanh nghiệp
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt
 • Thêm 01 chi nhánh: +16.700.000 đ
Phần Mềm eBiz Kinh Doanh - Quy Trình
 • 1Dùng thử 14 ngày, Tư vấn & Ký Hợp đồng / Hợp đồng Bảo trì (hợp đồng bảo trì chỉ có ở gói For Laptop hay For Server).
 • 2Cài đặt: 2 gói thuê Standard và Premium được cài đặt trên cloud. Gói For Laptop được cài đặt trên laptop tại văn phòng của VietMis. Gói For Server được cài đặt trên server mạng LAN riêng tại văn phòng Quý Khách, hay trên web server riêng tại trung tâm dữ liệu (data center) mà Quý Khách thuê chỗ đặt web server.
 • 3Huấn luyện: Hướng dẫn làm Siêu Sao Làm eBiz Kinh Doanh trong vòng 14 ngày sau khi cài đặt.
 • 4Thanh toán: 2 gói thuê Standard và Premium thanh toán năm đầu khi ký hợp đồng, thanh toán những năm sau khi ký gia hạn hợp đồng. Gói For Laptop thanh toán 1 lần khi ký hợp đồng. Gói For Server thanh toán 2 lần: 50% lúc ký hợp đồng, 50% lúc cài đặt xong.
 • 5Bảo hành & Nâng cấp: Cả 4 gói Standard, Premium, For Laptop và For Server được bảo hành & nâng cấp trong suốt thời gian hợp đồng. 2 gói Standard và Premium được nâng cấp tự động trên cloud. 2 gói For Laptop và For Server được ưu tiên nâng cấp từ xa qua giao tiếp 2 bên Quý Khách - VietMis dùng TeamViewer; hoặc gói For Laptop được nâng cấp tại văn phòng của VietMis; hoặc gói For Server được nâng cấp tại văn phòng hay trung tâm dữ liệu của Quý Khách; trong suốt thời gian hợp đồng / hợp đồng bảo trì.
 • 6Bảo trì & Xử lý Sự cố: Cả 4 gói Standard, Premium, For Laptop và For Server được ưu tiên bảo trì & xử lý sự cố từ xa qua giao tiếp 2 bên Quý Khách - VietMis dùng Teamviewer; hoặc gói For Laptop được bảo trì & xử lý sự cố tại văn phòng của VietMis; hoặc gói For Server được bảo trì & xử lý sự cố tại văn phòng / trung tâm dữ liệu của Quý Khách; suốt thời gian hợp đồng / hợp đồng bảo trì.
eBiz Kinh Doanh
Quản lý kinh doanh hiệu quả - linh hoạt
team member
Standard / Premium
từ 2.900.000 đ/năm
team member
For Laptop / Server
Cài đặt trên máy riêng
team member
Tạo Tài Khoản Dùng Thử Phần mềm eBiz Kinh Doanh
Miễn Phí Trong 14 Ngày Với Đầy Đủ Tính Năng
Hình ảnh eBiz Kinh Doanh
Lĩnh vực kinh doanh
Chọn gói