ĐĂNG KÝ HỢP TÁC & CỘNG TÁC

Nhập thông tin của bạn vào khung bên cạnh.
VietMis sẽ liên hệ với Bạn trong thời gian sớm nhất.

Hoặc trao đổi qua Facebook Messenger: m.me/vietmis.vn

Tìm kiếm:
2# PHẦN MỀM - Thị Trường 'Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Online'
VietMis Dùng eBiz Kinh Doanh, eHealth Phòng Khám, WooCommerce, Moodle

Hiện nay có rất nhiều nền tảng 'phần mềm quản lý doanh nghiệp online' cho nhiều loại 'mô hình doanh nghiệp online'. Chúng ta thử rảo quanh các nền tảng này qua các khối và cộng đồng doanh nghiệp bán sản phẩm - dùng ecommerce platforms, doanh nghiệp đào tạo trực tuyến - dùng LMS platforms, và doanh nghiệp lớn dùng ERP platforms nhé.

 • Theo PipeCandy top 10 ecommerce platforms dẫn đầu thị trường 'doanh nghiệp bán sản phẩm online' là 1. Shopify (44.83%), 2. Magento (29.89%), 3. WooCommerce (11.95%), 4. BigCommerce (8.22%), 5. Prestashop (2.24%), 6. OpenCart (1.2%), 7. Volusion (0.9%), 8. Demandware (0.37%), 9. Oracle Commerce (0.22%), 10. Hybris (0.18%)
 • Theo G2 20 LMS platforms (Learning management system platforms) tốt nhất cho các 'doanh nghiệp đào tạo trực tuyến' là 1. Canvas, 2. SAP Litmos, 3. Blackboard, 4. Google Classroom, 5. Schoology, 6. Docebo, 7. TalentLMS, 8. Edmodo, 9. Moodle, 10. Absorb LMS, 11. Brightspace, 12. LearnUpon LMS, 13. iSpring Learn, 14. Skilljar, 15. Showbie, 16. eThink LMS, 17. PlayerLync, 18. Chamilo LMS, 19. Zoho Wiki, 20. Path LMS.
 • Theo Brandastic top 10 ERP platforms cho các 'doanh nghiệp lớn và tăng trưởng ổn định' trong năm 2019 - 2020 là 1. NetSuite ERP, 2. Acumatica, 3. SYSPRO, 4. Dynamics 365, 5. LOCATE, 6. SAP ERP, 7. Brightpearl, 8. Odoo, 9. Infor ERP, 10. Epicor ERP.

Rõ ràng là không có một nền tảng nào áp dụng được cho tất cả các loại mô hình doanh nghiệp online. Ở dịch vụ cấp độ 2# 'Phần mềm quản lý doanh nghiệp online' này của VietMis, sau nhiều năm ứng dụng và xây dựng phần mềm cho doanh nghiệp, chúng tôi cung ứng 3 giải pháp thực chiến 2.1#, 2.2#, 2.3#, và một case study 2.4# như bảng sau:

Bảng: Áp dụng và xây dựng phần mềm để quản lý doanh nghiệp online

2#

PHẦN MỀM

DOANH NGHIỆP LÀM DỊCH VỤ

(service-based companies)

DOANH NGHIỆP Y TẾ TƯ NHÂN

(phòng khám, phòng nha, phòng mắt - medical practices)

DOANH NGHIỆP BÁN SẢN PHẨM

(product-based companies)

DOANH NGHIỆP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

(online courses)

DOANH NGHIỆP LỚN ĐANG DÙNG ERP

(big companies)

GIẢI PHÁP THỰC CHIẾN 2.1# Phần Mềm eBiz Kinh Doanh: Quản lý online doanh nghiệp làm dịch vụ 2.2# Phần Mềm eHealth Phòng Khám: Quản lý online doanh nghiệp y tế tư nhân 2.3# Áp dụng WooCommerce và WordPress Plugins để quản lý online doanh nghiệp bán sản phẩm 2.4# Case Study: Quản lý online doanh nghiệp đào tạo trực tuyến (Kết hợp Moodle và WooCommerce / Google Classroom / MS Teams) Doanh nghiệp lớn đang dùng AcumaticaDynamics 365SAPOdooEpicor từ các nhà cung cấp khác

 

2.1# Quản Lý Online Doanh Nghiệp Làm Dịch Vụ

Một giải pháp thực chiến dùng phần mềm eBiz Kinh Doanh của VietMis để quản lý online doanh nghiệp làm dịch vụ

Phần mềm eBiz Kinh Doanh để quản lý online kinh doanh và tài chính doanh nghiệp Bạn, gồm các tính năng chính như: - Dịch vụ / Sản phẩm - Khách hàng / Nhà cung cấp - Lập Phiếu báo giá nhiều lần - Lập Hợp đồng từ Phiếu báo giá - Phiếu thu & Phiếu chi / Sổ quỹ - Báo cáo / Thống kê.

Phần mềm eBiz Kinh Doanh
Các tính năng chính của phần mềm eBiz Kinh Doanh
DỊCH VỤ /
SẢN PHẨM
Thông tin dịch vụ (sản phẩm), hạn sử dụng, các danh mục, và lịch sử giá.
Quản lý dịch vụ (sản phẩm) của các nhà cung cấp. Quản lý dịch vụ (sản phẩm) theo nhà đầu tư.
KHÁCH HÀNG /
NHÀ CUNG CẤP
Thông tin khách hàng, liên kết phiếu báo giá, hợp đồng, lịch sử thanh toán, và lịch thanh toán trong 3 tháng tới.
Quản lý phiếu nhập kho, công nợ với nhà cung cấp.
LẬP PHIẾU BÁO GIÁ
NHIỀU LẦN
Hỗ trợ việc lập nhanh phiếu báo giá, hỗ trợ linh hoạt các chức năng in phiếu, xuất PDF, gửi email. Giúp doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ báo giá nhanh chóng và chính xác.
LẬP HỢP ĐỒNG
TỪ PHIẾU BÁO GIÁ
Hỗ trợ lập hợp đồng từ phiếu báo giá, quản lý các hạng mục, lịch thanh toán, lịch sử thanh toán, hỗ trợ linh hoạt các chức năng in và PDF, nhắc nhở khi đến hạn thanh toán và lập nhanh phiếu thu.
PHIẾU THU & PHIẾU CHI /
SỔ QUỸ
Quản lý chặt chẽ các phiếu thu của khách hàng. Quản lý thu chi với nhà đầu tư và nhà cung cấp.
Theo dõi số dư trong từng giai đoạn kinh doanh cụ thể.
BÁO CÁO
THỐNG KÊ
Thống kê số liệu tổng hợp, chi tiết tình hình hoạt động tài chính đầy đủ nhất, cung cấp báo cáo biểu đồ đa dạng, giúp nhà quản lý có những căn cứ chính xác để đưa ra các quyết định.
Bảng Giá Phần Mềm eBiz Kinh Doanh
2 gói Standard và Premium sử dụng online trên cloud, gia hạn theo năm
2 gói For Laptop và For Server cài đặt trên thiết bị riêng, thanh toán trọn gói 01 lần

STANDARD

2.900.000 đ/năm

 • Sử dụng online trên cloud
 • 01 doanh nghiệp
 • 03 người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí khởi tạo

PREMIUM

5.900.000 đ/năm

 • Sử dụng online trên cloud
 • 01 doanh nghiệp
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí khởi tạo
 • Thêm 1 chi nhánh: +3.300.000 đ/năm

FOR LAPTOP

14.900.000 đ

 • Cài đặt trên 01 máy
 • 01 doanh nghiệp
 • 01 người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt
 • Hạn sử dụng: 10 Năm

FOR SERVER

29.900.000 đ

 • Cài đặt trên 01 server riêng
 • 01 doanh nghiệp
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt
 • Hạn sử dụng: 10 Năm
 • Thêm 01 chi nhánh: +16.700.000 đ
Bộ Tài Liệu Online Phần Mềm eBiz Kinh Doanh
{d_road1}

2.2# Quản Lý Online Doanh Nghiệp Y Tế Tư Nhân

Một giải pháp thực chiến dùng phần mềm eHealth Phòng Khám của VietMis để quản lý online phòng khám, phòng nha, phòng mắt

Phần mềm eHealth Phòng Khám để Quản Lý Phòng Khám Online, gồm các tính năng chính như: Quản lý Profile bệnh nhân, Kê toa, Lập Phiếu chỉ định, Lập Hóa đơn, Báo cáo, Quản lý Lịch hẹn.

Phần mềm eHealth Phòng Khám
Các tính năng chính của phần mềm eHealth Phòng Khám
Profile Bệnh nhân
Quản lý profile bệnh nhân, huyết áp, mạch, các chỉ định cận lâm sàn, ... Lịch sử khám bệnh, danh sách hóa đơn thanh toán.
Kê toa
Hỗ trợ bác sĩ tạo nhanh toa thuốc qua gợi ý các bệnh chẩn đoán. Quản lý lịch sử các lần khám, toa thuốc.
Phiếu chỉ định
Quản lý phiếu chỉ định xét nghiệm cận lâm sàn của Bệnh nhân, liên kết với các trung tâm xét nghiệm, ...
Hóa đơn
Thông tin hóa đơn, tên thuốc, số lượng, đơn giá, thành tiền, liên kết thông tin bệnh nhân tương ứng theo hóa đơn.
Báo cáo
Tổng hợp cho biết tình hình hoạt động tài chính của phòng khám theo tổng hợp riêng và các biểu đồ đa dạng.
Quản lý lịch hẹn
Dựa theo lịch tái khám trên toa (bệnh nhân cũ) để xác nhận lại thời gian khám, hoặc bệnh nhân mới đăng ký khám lần đầu tiên.

Phần mềm còn hỗ trợ Bạn quản lý Phiếu nhập kho, Danh mục thông tin thuốc - vật dụng y tế: cách dùng, liều dùng mỗi ngày, giá bán, giá nhập, đơn vị tính, số lượng tồn, và lịch sử giá.

Quản lý các hạng mục dịch vụ khác tại phòng khám như: Tạm ứng, tư vấn hỗ trợ khách hàng, thay băng - cắt chỉ, phí vận chuyển, khám bệnh, điều dưỡng, ...

Bảng Giá Phần Mềm eHealth Phòng Khám
2 gói Standard và Premium sử dụng online trên cloud, gia hạn theo năm
2 gói For Laptop và For Server cài đặt trên thiết bị riêng, thanh toán trọn gói

STANDARD

3.450.000 đ/năm

 • Sử dụng online trên cloud
 • 01 phòng khám
 • 03 người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí khởi tạo

PREMIUM

6.900.000 đ/năm

 • Sử dụng online trên cloud
 • 01 phòng khám
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí khởi tạo
 • Thêm 1 chi nhánh: +3.850.000 đ/năm

FOR LAPTOP

17.500.000 đ

 • Cài đặt trên 01 máy
 • 01 phòng khám
 • 01 người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt
 • Hạn sử dụng: 10 Năm

FOR SERVER

34.900.000 đ

 • Cài đặt trên 01 server riêng
 • 01 phòng khám
 • Không giới hạn người dùng
 • Không giới hạn tính năng
 • Miễn phí cài đặt
 • Hạn sử dụng: 10 Năm
 • Thêm 01 chi nhánh: +19.500.000 đ
Bộ Tài Liệu Online Phần Mềm eHealth Phòng Khám
{d_road2}

2.3# Quản Lý Online Doanh Nghiệp Bán Sản Phẩm

Một giải pháp thực chiến của VietMis dùng WooCommerce + WordPress Plugins để quản lý online doanh nghiệp bán sản phẩm

Giải Pháp Thực Chiến WooCommerce & WordPress Plugins

 • Để triển khai doanh nghiệp bán sản phẩm online web Bạn phải là WordPress, có cài đặt WooCommerce - một eCommerce Platform - để quản lý bán hàng online trên mạng. VietMis có thể lắp thêm plugin(s) khác vào web Bạn từ các đơn vị cung cấp nổi tiếng khác; và hướng dẫn Bạn tự khai thác, vận hành hệ thống WooCommerce + Plugins thật hiệu quả

 • Bạn có thể lựa chọn một trong các plugins của các đơn vị như YITH, WordPress.org, Barn 2 Plugins, Thrive Themes, Code Canyon, Elementor ...

 • Bạn sẽ tự đọc, tự nghiên cứu trong vòng 7 ngày theo 'bộ tài liệu online Quản Lý Online Doanh Nghiệp Bán Sản Phẩm Bằng WooCommerce và WordPress Plugins' của VietMis Học Viện. Đây là một môi trường tự học hỏi, tự nghiên cứu online; không ngại ngần, không rào cản tâm lý.

 • VietMis làm gì cho Bạn?

  - Tư vấn, lắp đặt WooCommerce và Plugins vào web WordPress của Bạn

  Giúp Bạn tự khai thác, vận hành hệ thống WooCommerce + Plugins thật hiệu quả qua một Bộ Tài Liệu Online 'Quản Lý Online Doanh Nghiệp Bán Sản Phẩm Bằng WooCommerce và WordPress Plugins' tự đọc trong vòng 7 ngày

  • - Chi phí Bạn trả cho VietMis là 2.500.000 đ (một lần), và nhà cung cấp hàng năm
  • Ví dụ: Bạn đã có website WordPress; Bạn ký hợp đồng với VietMis làm giải pháp quản lý online doanh nghiệp bán sản phẩm thì:

   • - Bạn thanh toán cho VietMis 2.5 triệu đ một lần,
   • Bạn thanh toán hàng năm cho nhà cung cấp plugins:


Bộ Tài Liệu Online Về Quản Lý Online Doanh Nghiệp Bán Sản Phẩm (WooCommerce & WordPress Plugins)
{d_road3}

2.4# Quản Lý Online Doanh Nghiệp Đào Tạo Trực Tuyến

Một case study của VietMis kết hợp Moodle và WooCommerce để 'quản lý và bán khóa học online'

Bộ Tài Liệu Online Thầy Cô Bốn Chấm

Bộ Tài Liệu Online Về Quản Lý Online Doanh Nghiệp Đào Tạo Trực Tuyến (Moodle / Google Classroom / MS Teams)
{d_road4}

Bộ Tài Liệu Online - VietMis Học Viện

Quản Lý Online Doanh Nghiệp Làm Dịch Vụ Bằng Phần Mềm eBiz Kinh Doanh

 

Bộ Tài Liệu Online Phần Mềm eBiz Kinh Doanh

Bộ Tài Liệu Online - VietMis Học Viện

Quản Lý Online Một Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến - Thời gian đọc: 7 ngày

Bộ Tài Liệu Online Thầy Cô Bốn Chấm

 

 • Mục 1

VietMis
KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI 4.0

Chủ Quản