Tìm kiếm:

Từ tool quản trị website của Web7Màu CMS đến thế giới CRM Marketing Automation

1 - Hướng dẫn cách tạo 1 trang (danh mục) mới

Từ menu Nội Dung Website > Trang / Danh Mục

 Nhấn nút Thêm để bắt đầu tạo mới Trang

 Chọn Trang cha cho trang hiện tại, nhập tiêu đề cho trang mới nhập tiêu đề phụ (có thể sử dụng html), chọn Loại trang sẽ áp dụng, check chọn Kích hoạt nếu muốn publish Trang mới ngay lập tức

 Chọn bố cục cho Trang mới, có thể nhập thêm nội dung meta SEO cho Tiêu đề, Từ khóa, Mô tả

 Cập nhật lại Vị trí hiển thị cho Trang mới

 Cập nhật lại Loại trang hiển thị

2 - Hướng dẫn cách tạo bài viết mới trên các trang nội dung của website

Từ Nội dung Website > Bài viết (Tin) - Mở rộng

Nhấn nút Thêm để bắt đầu tạo bài viết mới

 Nhập tiêu đề cho bài viết mới, chọn Danh mục chính, nhập nội dung bài viết vào ô Nội dung

 Định dạng cho nội dung bằng cách quét chọn phần nội dung nào cần định dạng > nhấn các nút tương ứng trên thanh công cụ

 Chọn vị trí cần chèn hình ảnh trong nội dung bài viết > nhấn nút Thêm hình ảnh

Bạn có thể chọn ảnh đang tồn tại trong Thư viện hoặc tải hình ảnh mới bằng cách nhấn nút Tải lên

 Tắt form báo tải hình ảnh thành công

Chọn hình ảnh cần chèn vào nội dung bài viết => nhấn nút Chọn

Kết quả được chọn sẽ hiển thị như hình bên dưới

 Chọn Hình đại diện, nhập nội dung Tóm tắt cho bài viết, chọn danh mục Blog phù hợp

 Nhập tên tác giả, nhập nội dung meta SEO

 Nhấn nút Lưu lại để hoàn thành

3 - Thay đổi Logo / Banner trên các trang web

4 - Cách tạo mẫu quảng cáo ở các vị trí trên trang

5 - Quản lý Sản phẩm (Dịch vụ) kinh doanh trên website

6 - Quản lý Đơn hàng

 

NHỮNG CON ĐƯỜNG (ROADS MAP) ĐI QUA BÀI VIẾT NÀY

Không chỉ THIẾT KẾ WEB, VietMis còn giúp Bạn TRẢI NGHIỆM WEB trong thời 4.0 ...

Website Design - Road Map - VietMis Blog

Bài viết liên quan

HỆ SINH THÁI VIETMIS
KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI 4.0

(Đang thử nghiệm, đang chờ giấy phép hoạt động sàn thương mại điện tử)
Hotline0939.68.19.66
Hợp tác0971.860.862
Emailcontact@vietmis.com

CHỦ QUẢN

  • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
  • Địa chỉ: 428 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
  • MST: 0310576146
Từ tool quản trị website của Web7Màu CMS đến thế giới CRM Marketing AutomationRating: 8 out of 10101.