Tìm kiếm:

Phần mềm eHealth Phòng Khám

Quản lý & kinh doanh phòng khám, áp dụng cho nhiều mô hình: Phòng khám Đa khoa - Chuyên khoa, Phòng khám Mắt, Phòng khám Nha khoa, Phòng Y tế Trường học/ Cơ quan ...

Dựa trên nghiên cứu thực tiễn nghiệp vụ quản lý & kinh doanh trong các phòng khám đa khoa - nha khoa, VietMis đã chuẩn hóa được 5 chức năng: Quản lý khám chữa bệnh, Kho thuốc - Vật tư, Hồ sơ sức khỏe, Lịch hẹn, và Tài chính phù hợp với hầu hết các loại phòng khám.

Đó là cơ sở để VietMis xây dựng và triển khai thành công Phần mềm eHealth Phòng Khám trên nền web và điện toán đám mây, hỗ trợ kết nối cổng thông tin dược, bảo hiểm y tế, ICD-10, ...

12 Tính năng cốt lõi
Có trong core phần mềm eHealth Phòng Khám 2023
01 Hồ sơ sức khỏe
Quản lý hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân: huyết áp, mạch, các chỉ định cận lâm sàng, lịch sử khám chữa bệnh ...
02 Kê toa
Hỗ trợ bác sĩ kê toa nhanh thông qua gợi ý chẩn đoán bệnh, các toa thuốc mẫu, lịch sử các lần khám chữa bệnh ...
03 Phiếu chỉ định
Quản lý phiếu chỉ định cận lâm sàng của bệnh nhân từ phòng khám hay liên kết với các trung tâm xét nghiệm khác.
04 Phiếu thanh toán
Phiếu thanh toán/ phiếu tính tiền liên kết được với toa thuốc và hồ sơ sức khỏe, bệnh nhân có thể thanh toán tiền 1 lần hay nhiều lần.
05 Báo cáo & Thống kê
Tổng hợp tình hình hoạt động và tài chính của phòng khám theo tổng hợp đa dạng với các biểu đồ chuyên nghiệp.
06 Lịch hẹn
Dựa theo lịch tái khám và lịch đăng ký khám lần đầu để tổng hợp lịch làm việc hàng ngày của phòng khám.

07 Nhà cung cấp/ Đối tác - Quản lý nhập kho, chi trả và công nợ với các nhà cung cấp/ đối tác của phòng khám, như labo (phòng khám nha khoa), tiệm mắt kính (phòng khám mắt), kế toán thuê ngoài (phòng khám đa khoa) ...

08 Bán sản phẩm/ Làm dịch vụ y tế - Quản lý xuất kho, thu tiền cho hoạt động bán sản phẩm/ làm dịch vụ y tế của phòng khám, như bán mắt kính (phòng khám mắt), dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (phòng khám cơ-xương-khớp/ sản khoa) ...

09 Kho thuốc, Vật tư, Hàng hóa - Quản lý nhập-xuất-tồn kho thuốc & vật tư y tế (hay kho hàng hóa nếu có) qua phân lô, hạn sử dụng khi nhập kho, cách dùng, liều dùng, giá bán, đơn vị tính, số lượng tồn, lịch sử giá ...

10 Thu chi & Sổ quỹ - Quản lý mọi khoản thu & chi và xem sổ quỹ của phòng khám, hỗ trợ export mọi khoản thu & chi ra file excel để import vào phần mềm kế toán của phòng khám (nếu có).

11 Người dùng & Phân quyền - Tự định nghĩa và gán quyền từng người dùng như bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, tiếp tân, thư ký, thu ngân, quản kho ... theo tổ chức riêng của phòng khám.

12 Cài Đặt - Tự định nghĩa và cài đặt các thông số của phòng khám như thông tin phòng khám, danh mục thuốc, gói dịch vụ điều trị, chỉ định cận lâm sàng, khoản mục thu, khoản mục chi, ...

Ngoài 12 tính năng cốt lõi vừa đủ dùng, Bạn còn có thể yêu cầu thêm nhiều tính năng khác nữa!
Các mô hình áp dụng phần mềm
Phần mềm được thiết kế phù hợp với cách quản lý & kinh doanh của các phòng khám tư nhân  - đa khoa - chuyên khoa - bác sĩ gia đình ...
 • Phòng khám Đa khoa/ Chuyên khoa

 • eHPK Phòng khám Mắt

  Phòng khám
  Mắt

 • eHPK Phòng khám Nha khoa

  Phòng khám
  Nha khoa

 • eHPK Phòng y tế Trường học/ Cơ quan

  Phòng y tế trường học/ cơ quan

 • Ngành y tế, Nhà thuốc, Dịch vụ y tế

  Nhà thuốc/ Labo
  Shop y tế/ Dịch vụ y tế

Bảng giá phần mềm eHealth Phòng Khám 2023
Các mô hình áp dụng phần mềm
Phòng khám Đa khoa/ Chuyên khoa
Phòng khám Mắt
Phòng khám Nha khoa
Phòng y tế trường học/ cơ quan
Nhà thuốc/ Labo nha khoa/ Shop y tế/ Dịch vụ y tế
Phần mềm quản lý & kinh doanh phòng khám đa khoa/ chuyên khoa

STANDARD

2.390.000 đ/ năm
7k đ/ ngày
 • Sử dụng online trên cloud
 • 03 người dùng
 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày
 • Bảo hành & bảo trì 24/7
 • Standard-One
  01 người dùng
  1.790.000 đ/ năm
  5k đ/ ngày
GÓI KHUYÊN DÙNG

PREMIUM

4.790.000 đ/ năm
13.5k đ/ ngày
 • Sử dụng online trên cloud
 • 10 người dùng
 • Sao lưu dữ liệu hàng ngày
 • Bảo hành & bảo trì 24/7
 • Premium Thêm
  Kết nối website/ kế toán ...: liên hệ
  Thêm 10 người dùng: +480.000 đ/ năm
  Thêm 1 chi nhánh: +3.590.000 đ/ năm
Bảng giá Yêu cầu thêm
 
GỢI Ý CÁC YÊU CẦU THÊM BỔ SUNG CHO CORE PHẦN MỀM EHEALTH PHÒNG KHÁM 2023
STT HẠNG MỤC YÊU CẦU THÊM STANDARD-ONE STANDARD PREMIUM GHI CHÚ
LỊCH HẸN CỦA PHÒNG KHÁM
1 Đồng bộ đăng ký khám chữa bệnh từ website hay các tổng đài khám bệnh khác liên hệ giá
2

Lịch nhắc theo yêu cầu riêng

(lịch nhắc tiêm chủng, lịch nhắc tái khám …)

2 triệu / 1 lịch nhắc
HỒ SƠ SỨC KHỎE / EMR - HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ - BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ
3 Tích hợp QR code free
4 Đồng bộ (upload) file & hình ảnh của tất cả thiết bị phòng khám với phần mềm 2 triệu
5

Hiệu chỉnh hay nâng cấp hồ sơ sức khỏe

(theo EMR riêng ...)

       liên hệ giá
QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH / NỘI TRÚ / TỪ XA
6

Hiệu chỉnh hay nâng cấp quy trình khám chữa bệnh

(theo ICD-10, theo phác đồ điều trị riêng ...)

       liên hệ giá
7

Quản lý khám chữa bệnh nội trú

(quản lý giường bệnh ...)

      từ 10 triệu
8

Quản lý khám chữa bệnh từ xa

(dùng Zoom ...)

      liên hệ giá
TÀI CHÍNH / QUẢN LÝ / KINH DOANH CỦA PHÒNG KHÁM
9

Đồng bộ phiếu thu từ thanh toán trực tuyến trên website

1 triệu
10 Thanh toán qua bảo hiểm y tế       từ 10 triệu
11 Quản lý thù lao cho bác sĩ       5 triệu
12 Quản lý hoa hồng cho nhân viên sales       5 triệu
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG / BẢO MẬT
13 Quản lý thẻ dịch vụ       liên hệ giá
14 Quản lý gói liệu trình       liên hệ giá
15 Tích hợp với hệ thống âm thanh thông báo của phòng khám       liên hệ giá
16

Bảo mật theo yêu cầu riêng

(bác sĩ chỉ dùng được phần mềm trong giờ làm việc ở phòng khám ...)

      liên hệ giá
KHO THUỐC & VẬT TƯ Y TẾ
17 Tích hợp QR code free
18

Hiệu chỉnh hay nâng cấp quy trình quản lý kho thuốc & vật tư

(theo ICD-10, theo phân loại thuốc dịch vụ & thuốc bảo hiểm y tế ...)

      liên hệ giá
BÁN HÀNG LIÊN QUAN / LÀM DỊCH VỤ LIÊN QUAN
19

Bán hàng liên quan

(bán mắt kính, tròng kính cho phòng khám Mắt, có quản lý kho hàng liên quan)

+360.000 đ/ năm +360.000 đ/ năm +360.000 đ/ năm +2.160.000 đ 
20

Làm dịch vụ liên quan

(phục hồi chức năng, vật lý trị liệu ...)

+360.000 đ/ năm +360.000 đ/ năm +360.000 đ/ năm +2.160.000 đ 
FORM & PHIẾU / BÁO CÁO & THỐNG KÊ
21

Thêm hay sửa phiếu theo yêu cầu riêng

(phiếu xét nghiệm, mẫu siêu âm ...)

từ 200 ngàn / 1 phiếu
22 Thêm hay sửa form theo yêu cầu riêng từ 500 ngàn / 1 form
23

Thêm hay sửa báo cáo theo yêu cầu riêng

(báo cáo nhập-xuất-tồn cho gói Standard-One ...)

từ 500 ngàn / 1 báo cáo
24 Thêm hay sửa thống kê theo yêu cầu riêng từ 500 ngàn / 1 thống kê
KẾT NỐI API - CỘNG TÁC SAAS ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO PHÒNG KHÁM - HỆ SINH THÁI Y TẾ
25

Kết nối với website của phòng khám

(đồng bộ khách đăng ký khám trên website vào Lịch hẹn của phần mềm ...)

liên hệ giá
26

Kết nối API với phần mềm kế toán online của phòng khám

(phần mềm kế toán Arito, Misa ...)

      từ 4 triệu
27

Kết nối / lập trình thêm với hệ thống CRM - sales - marketing của phòng khám

(hệ thống Zoho, Pipedrive, Salesforce ...)

      liên hệ giá
28

Kết nối với hệ sinh thái y tế trong tương lai

(cổng từ điển ICD-10, cổng bảo hiểm y tế, EHR hồ sơ sức khỏe điện tử ...)

liên hệ giá
THIẾT KẾ WEBSITE - DỊCH VỤ KẾ TOÁN & BÁO CÁO THUẾ - TƯ VẤN QUẢNG CÁO, CRM, SALES & MARKETING
29

Thiết kế website cho phòng khám

(dùng Web7Màu CMS, WordPress CMS)

từ 10 triệu
30

Dịch vụ kế toán & báo cáo thuế cho phòng khám

(xuất dưới 10 hóa đơn mỗi tháng, dưới 50 hóa đơn mỗi tháng, dưới 100 hóa đơn mỗi tháng ...)

500 ngàn / tháng (nếu phòng khám xuất dưới 10 hóa đơn mỗi tháng)
31

Tư vấn / hướng dẫn quảng cáo cho phòng khám

(quảng cáo Google ads ...)

500 ngàn / 1 tư vấn
32

Tư vấn xây dựng hệ thống CRM, sales & marketing cho phòng khám

(tư vấn giải pháp Zoho ...)

liên hệ giá
YÊU CẦU THÊM CỦA BẠN
33 Yêu cầu thêm bổ sung cho core phần mềm eHealth Phòng Khám 2022 Bạn có yêu cầu thêm nào khác trong phân hệ Lịch hẹn của phòng khám? Hồ sơ sức khỏe / EMR - Hồ sơ y tế điện tử - Bệnh án điện tử? Quy trình khám chữa bệnh / nội trú / từ xa? Tài chính / Quản lý / Kinh doanh của phòng khám? Tổ chức hoạt động / Bảo mật? Kho thuốc & Vật tư y tế? Bán hàng liên quan / Làm dịch vụ liên quan? Form & Phiếu / Báo cáo & Thống kê? Kết nối API - Cộng tác SaaS để chuyển đổi số cho phòng khám - Hệ sinh thái y tế? Thiết kế website - Dịch vụ kế toán & Báo cáo thuế - Tư vấn quảng cáo, CRM, Sales & Marketing?
Bạn đã chọn gói phù hợp? Bạn có các yêu cầu thêm? Mời Bạn đăng ký dùng thử 7 ngày miễn phí, nhân viên VietMis sẽ tư vấn và gởi báo giá chi tiết đến Bạn.
Đăng ký dùng thử
Bảng giá phần mềm eHealth Phòng Khám 2023
Xem và so sánh giá các gói phần mềm phù hợp với Bạn
SỐ TT MÔ HÌNH
NGÀNH Y TẾ
KINH DOANH
ĐẦY ĐỦ CẢ HAI (*) /
KHÁM CHỮA BỆNH

CHỈ LÀM
DỊCH VỤ Y TẾ

CHỈ BÁN
SẢN PHẨM Y TẾ
GIÁ
(VNĐ)
1 Phòng khám Đa khoa/ Chuyên khoa      
2 Phòng khám Mắt      
3 Phòng khám Nha khoa      
4 Phòng y tế Trường học/ Cơ quan      
5 Nhà thuốc/ Labo nha khoa/ Shop y tế/ Dịch vụ y tế  
+ Giảm 1.000.000 VNĐ nếu mua kèm 01 website thông tin hoặc bán hàng.

(*) Kinh doanh Đầy đủ Cả hai: vừa Làm dịch vụ y tế + vừa Bán sản phẩm y tế.

Ưu điểm vượt trội của phần mềm eHealth Phòng Khám
Tính năng được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các phòng khám
Bạn muốn trải nghiệm phần mềm eHealth Phòng Khám?
Nhanh tay ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ 7 NGÀY MIỄN PHÍ ngay hôm nay! Thời gian chỉ còn ...

[counter]
{HUONG_DAN_SU_DUNG}
Dịch vụ hỗ trợ khác
Dành cho Quý khách hàng dùng phần mềm của VietMis
Dịch vụ hỗ trợ khác Mô tả Loại dịch vụ Người thực hiện Đơn giá bình quân

KẾ TOÁN & BÁO CÁO THUẾ

- Dịch vụ kế toán & báo cáo thuế

Freelancer có thể dùng phần mềm kế toán ngoài để thực hiện dịch vụ kế toán & báo cáo thuế theo yêu cầu. 

Đăng ký tư vấn

Hợp đồng ký giữa Khách hàng và Freelancer

Freelancer của VietMis:

Liên hệ

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Khách hàng tiêu biểu

 • 115 An Tâm
 • Trung tâm mắt FSEC
 • PPC World
 • Y KHOA TÂM BÌNH MEDIC CN2
 • Đông Y An Thịnh
 • Phòng Khám Sản Khoa Dr Trung
 • Phòng khám xương khớp Đức Phúc
 • Y Khoa ĐÔNG SÀI GÒN (ECare)
 • Phòng Khám Khớp Việt
 • Trung tâm oxy cao áp Việt - Nga
 • Y Tế Phúc Tuấn
 • Phòng Khám chấn thương chỉnh hình BS XUÂN
 • Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hai Nhiên
 • Phòng Khám Ngân Anh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE TÂM AN ĐÔNG ANH
 • Phòng Khám Ung Bướu Toàn Cầu Việt Mỹ
 • Chăm sóc sức khoẻ UNIQUE
 • Hà Xuân Eye Clinic
Hướng dẫn sử dụng, FAQs và Chia sẻ kinh nghiệm

Bộ tài liệu hướng dẫn Bạn sử dụng phần mềm eHealth Phòng Khám hiệu quả, giúp Bạn dễ dàng trong việc quản trị hệ thống. 

Dựa trên nghiên cứu thực tiễn các phòng khám đa khoa tại Tp.HCM, VietMis đã chuẩn hóa được phần mềm phù hợp với hầu hết các phòng khám.

Xem chi tiết

VietMis
HỆ SINH THÁI PHẦN MỀM + WEBSITE

Chủ Quản

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
 • Địa chỉ: 231/41 Nguyễn Duy Dương P.4 Q.10 Tp.HCM
 • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
 • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
 • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011
Đăng ký Dùng Thử Phần Mềm eHealth Phòng Khám
Miễn Phí Trong 07 Ngày Với Đầy Đủ Tính Năng
[hình ảnh]
Chuyên khoa
Chọn gói
Đăng Ký Phần Mềm eHealth Phòng Khám
Chuyên khoa
Yêu cầu tư vấn

Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ, đa ngành nghề - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý bán hàng - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý trường lớp, trung tâm dạy kèm - VietMis eBiz Kinh Doanh Lớp Học