Tìm kiếm:

VIETMIS - 12 NĂM PHÁT TRIỂN

KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI 4.0

VietMis thuộc chủ sở hữu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh (Smartit Corp.), được thành lập vào đầu năm 2011. Chúng tôi thật tự hào với 4 DÒNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ 'make in Vietnam' là ...

WEB7MÀU CMS một nền tảng xây dựng website công nghệ .NET;

PHẦN MỀM EBIZ KINH DOANH quản lý & kinh doanh cho doanh nghiệp vừa - nhỏ - siêu nhỏ;

PHẦN MỀM EHEALTH PHÒNG KHÁM quản lý online phòng khám đa khoa - nha khoa;

- PHẦN MỀM EHEALTH THÚ Y quản lý online phòng khám thú y & thú cưng.

 • Lộ trình 12 năm phát triển đầy gian nan, vất vả; nhưng kiên gan, bền chí; cùng với tài năng, ham học hỏi, và tự nghiên cứu & phát triển (R&D); Ban lãnh đạo của VietMis đã chuyển mình trở thành chuyên gia cao cấp về Digital Sales và Digital Marketing ...

  DIGITAL SALES: các lĩnh vực Sales FunnelSales FlywheelInbound Sales và CRO (Conversion Rate Optimization) là thế mạnh và niềm đam mê của VietMis hiện nay;

  DIGITAL MARKETING: áp dụng CRM Marketing Automation để Lập kế hoạch và triển khai thực hiện Inbound & Content Marketing cũng là thế mạnh và niềm đam mê của VietMis hiện nay.

VietMis của ngày hôm nay đầy đủ năng lực cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu Việt Nam về các giải pháp 3 trong 1 theo công thức: DIGITAL MARKETING + DIGITAL SALES + TECHNOLOGY = VIETMIS.

vietmis - digital marketing - sales funnel - website design

VIETMIS - NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG SỐ CHO DOANH NGHIỆP THEO CÔNG THỨC 5+2

KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI 4.0

NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG SỐ CHO DOANH NGHIỆP THEO CÔNG THỨC 5+2 của VietMis gồm 5 CẤP ĐỘ DỊCH VỤ có tính hệ thống - kế thừa - và liên thông là (1) Website, (2) Phần mềm, (3) CRO, (4) CRM Marketing Automation, và (5) Inbound & Content Marketing; và 2 MÔI TRƯỜNG TỰ ĐÀO TẠO là VietMis Blog và VietMis Học Viện.

5 CẤP ĐỘ DỊCH VỤ - giai đoạn 2020 - gồm các CMS, phần mềm, giải pháp thực chiến, và case studies của chính VietMis. Trong tương lai chúng tôi sẽ bổ sung thêm các phần mềm, giải pháp thực chiến, case studies của các đối tác hợp tác và cộng tác.

2 MÔI TRƯỜNG TỰ ĐÀO TẠO - giai đoạn 2020 - gồm các bài viết blog và các bộ tài liệu online chuyên về Kinh Doanh 4.0, Marketing 4.0, Y Tế Số 4.0, và Đào Tạo Trực Tuyến 4.0 của Ban lãnh đạo và Nhân viên Content writers của VietMis. Trong tương lai chúng tôi sẽ hợp tác và cộng tác với các Tác giả và Content writer freelancers trong cộng đồng Việt Nam.

'Chân dung khách hàng' của 5 CẤP ĐỘ DỊCH VỤ (của nền tảng VietMis 2020) là 'Quý Doanh Nghiệp' thuộc các khối và cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu của một nền kinh tế là Doanh nghiệp Làm dịch vụDoanh nghiệp Y tế Tư nhânDoanh nghiệp Bán sản phẩmDoanh nghiệp Đào tạo trực tuyến, và Doanh nghiệp Lớn đang dùng ERP.

'Quý Bạn' đang là sếp hay 'in-house marketing team' của doanh nghiệp khách hàng VietMis hay mọi doanh nghiệp; đang là 'freelance marketers' hay marketers của VietMis hay cộng đồng Việt Nam; và tất cả Quý Bạn có quan tâm; đều có thể là thành viên của 2 MÔI TRƯỜNG TỰ ĐÀO TẠO (của nền tảng VietMis 2020).

Nền tảng tăng trưởng số cho doanh nghiệp 5+2, VietMis, Quý Doanh Nghiệp và Quý Bạn; là một 'hệ sinh thái' cùng hợp tác và cộng tác, để thực thi sứ mệnh chuyển biến 'doanh nghiệp có những nỗi đau' thành 'doanh nghiệp tăng trưởng - số hóa - hiện đại - thành công'.

Nền tảng tăng trưởng doanh nghiệp theo công thức 5+2

Bảng: Nền tảng tăng trưởng số cho doanh nghiệp theo công thức 5+2
NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP THEO CÔNG THỨC 5+2

DOANH NGHIỆP
VỪA - NHỎ - SIÊU NHỎ

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - NHA KHOA

DOANH NGHIỆP ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

(online course companies)

DOANH NGHIỆP LỚN ĐANG DÙNG ERP

(big companies)

5 CẤP ĐỘ DỊCH VỤ dành cho các khối và cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu - CMS, PHẦN MỀM, GIẢI PHÁP THỰC CHIẾN & CASE STUDIES CỦA VIETMIS 

1# WEBSITE DESIGN

Thiết Kế Website

1.1# Thiết Kế Website dùng Web7Màu CMS

1.2# Thiết Kế Website dùng Web7Màu CMS

1.4# Thiết Kế Website dùng Web7Màu CMS / WordPress CMS

1.5# Thiết Kế Website dùng Web7Màu CMS / WordPress CMS

2# PHẦN MỀM

Áp Dụng & Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Online

2.1# Phần Mềm eBiz Kinh Doanh: Quản lý online doanh nghiệp làm dịch vụ

2.2# Phần Mềm eHealth Phòng Khám: Quản lý online doanh nghiệp y tế tư nhân

2.4# Case Study: Quản lý online doanh nghiệp đào tạo trực tuyến

Doanh nghiệp lớn đang dùng Acumatica, Dynamics 365, SAP, Odoo, Epicor từ các nhà cung cấp khác

3# CRO - CONVERSION RATE OPTIMAZATION

Tối Ưu Hóa Tỷ Lệ Chuyển Đổi Bằng Cách Áp Dụng Sales Funnel, Sales Flywheel, Multi-Channel Funnel, CRO ...

3.1# Siêu Sao Kinh Doanh: CRO cho doanh nghiệp làm dịch vụ

3.2# Bác Sĩ Bốn Chấm: CRO cho doanh nghiệp y tế tư nhân

3.4# Đào Tạo Bốn Chấm: CRO cho doanh nghiệp đào tạo trực tuyến

3.5# Case Study: CRO cho doanh nghiệp lớn đang dùng Acumatica, Dynamics 365, SAP, Odoo, Epicor từ các nhà cung cấp khác

4# CRM MARKETING AUTOMATION

Tự Động Hóa Email, CRM & Marketing Cho Doanh Nghiệp

4.1# Áp dụng HubSpot CRM và Mautic Marketing Automation để tự động hóa Email, CRM và Marketing cho doanh nghiệp làm dịch vụ

4.2# Áp dụng HubSpot CRM và Mautic Marketing Automation để tự động hóa Email, CRM và Marketing cho doanh nghiệp y tế tư nhân

4.4# Áp dụng HubSpot CRM và Mautic Marketing Automation để tự động hóa Email, CRM và Marketing cho doanh nghiệp đào tạo trực tuyến

4.5# Áp dụng HubSpot CRM và Mautic Marketing Automation để tự động hóa Email, CRM và Marketing cho doanh nghiệp lớn đang dùng Acumatica, Dynamics 365, SAP, Odoo, Epicor từ các nhà cung cấp khác

5# INBOUND & CONTENT MARKETING

Lập Kế Hoạch Và Triển Khai Thực Hiện Inbound & Content Marketing

5.1# INBOUND & CONTENT MARKETING cho doanh nghiệp làm dịch vụ dùng Web7Màu CMS

5.2# INBOUND & CONTENT MARKETING cho doanh nghiệp y tế tư nhân dùng Web7Màu CMS

5.4# INBOUND & CONTENT MARKETING cho doanh nghiệp đào tạo trực tuyến dùng Web7Màu CMS / WordPress CMS

5.5# INBOUND & CONTENT MARKETING cho doanh nghiệp lớn đang dùng Acumatica, Dynamics 365, SAP, Odoo, Epicor từ các nhà cung cấp khác dùng Web7Màu CMS / WordPress CMS

2 MÔI TRƯỜNG TỰ ĐÀO TẠO - đây là môi trường tự học hỏi, tự nghiên cứu online, không ngại ngần, không rào cản tâm lý - dành cho sếp hay 'in-house marketing team' của mọi doanh nghiệp; 'freelance marketers' hay marketers của VietMis hay cộng đồng Việt Nam; và tất cả Quý Bạn có quan tâm, yêu thích & chinh phục công nghệ - kinh doanh - đầu tư thời 4 chấm

VIETMIS BLOG

Blog Chủ Đề Công Nghệ, Kinh Doanh & Đầu Tư Thời 4 Chấm

VietMis Blog có sứ mệnh xây dựng một khu rừng Safari toàn bài viết và những con đường (Safari roads) về chủ đề Công Nghệ, Kinh Doanh & Đầu Tư Thời 4 Chấm. Thời gian qua VietMis Blog đã viết hơn 100 bài, đang thi công hơn 30 con đường chuyên về Kinh Doanh 4.0, Marketing 4.0, và Y Tế Số 4.0; mỗi con đường sẽ đưa Bạn đến một ngăn tri thức 4.0, và Bạn tha hồ lựa chọn con đường mà Bạn thích ...

VietMis Blog là miễn phí, 'vào cửa' tự do, và Bạn không cần đăng ký thành viên của VietMis.

VIETMIS HỌC VIỆN

Những Ebooks Hay Bộ Tài Liệu Online Tự Đọc Trong 7 - 14 - 21 ngày 

VietMis Học Viện gồm những con đường chuyên biệt, là những ebooks hay bộ tài liệu online tự đọc trong vòng 7-14-21 ngày, đi kèm hệ thống dịch vụ 5 cấp độ của VietMis như:

- Bộ tài liệu online cho dịch vụ cấp độ 1: Website Design WordPress - 7 ngày, Website Design Web7Màu - 7 ngày;

- Bộ tài liệu online cho dịch vụ cấp độ 2: Phần mềm eBiz Kinh Doanh - 7 ngày, Phần mềm eHealth Phòng Khám - 7 ngày;

- Bộ tài liệu online cho dịch vụ cấp độ 3: Siêu Sao Bán Hàng - 14 ngày, Siêu Sao Kinh Doanh - 14 ngày, Bác Sĩ Bốn Chấm - 14 ngày, Đào Tạo Bốn Chấm - 14 ngày;

- Bộ tài liệu online cho dịch vụ cấp độ 4: Trọn bộ CRM Marketing Automation 3 Vòng A/B/C, mỗi Vòng 14 ngày, Trọn bộ 3 Vòng 42 ngày. Vòng A: HubSpot CRM - 14 ngày, Vòng B: Mautic Marketing Automation - 14 ngày, Vòng C: Tự Động Hóa Email, CRM & Marketing Cho Doanh Nghiệp - 14 ngày;

- Bộ tài liệu online cho dịch vụ cấp độ 5: Trọn bộ Inbound & Content Marketing 3 Vòng A/B/C, mỗi Vòng 21 ngày, Trọn bộ 3 Vòng 63 ngày ...

VietMis Học Viện phân phối bộ tài liệu online, hay combo các bộ tài liệu online; vừa cá nhân hóa theo chân dung khách hàng, vừa theo dịch vụ Quý Khách Hàng đang dùng, vừa theo lịch trình Quý Khách Hàng tự chọn.

VietMis Học Viện là miễn phí, phục vụ cho Quý Khách Hàng đang sử dụng dịch vụ của VietMis, và Quý Khách Tiềm Năng trong cộng đồng Việt Nam có đăng ký thành viên của VietMis.

VIETMIS - 'QUẢN LÝ ONLINE' VÀ 'CRO' CHO DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN

KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI 4.0

QUẢN LÝ ONLINE MỘT DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN là cấp độ #2 của Nền Tảng Tăng Trưởng Doanh Nghiệp của VietMis; bằng cách thiết kế website và áp dụng & xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp online; phù hợp cho 3 khối doanh nghiệp.

Ví dụ với doanh nghiệp làm dịch vụ, VietMis thiết kế website Web7Màu và xây dựng phần mềm eBiz Kinh Doanh để quản lý online kinh doanh & tài chính cho doanh nghiệp, gồm các tính năng chính như Quản lý Dịch vụ / Sản phẩm - Khách hàng / Nhà cung cấp - Lập Phiếu báo giá nhiều lần - Lập Hợp đồng từ Phiếu báo giá - Phiếu thu & Phiếu chi / Sổ quỹ - Báo cáo / Thống kê.

CRO CHO DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRỰC TUYẾN giúp tăng doanh số tối ưu cho doanh nghiệp, tăng nhận diện thương hiệu trên internet, hiện đại hóa bộ phận tiếp tân hay kinh doanh / bán hàng online. CRO là cấp độ #3 của Nền Tảng Tăng Trưởng Doanh Nghiệp của VietMis; bằng dịch vụ lắp phễu Sales Funnel, hay bánh đà Sales Flywheel phù hợp vào website của 3 khối doanh nghiệp.

Ví dụ với doanh nghiệp làm dịch vụ, VietMis lắp phễu kinh doanh eBiz Sales Funnel để quản lý 'tự động' 5 giai đoạn trong hành trình mua dịch vụ của khách trên website của doanh nghiệp. Phễu kinh doanh như một 'siêu sao kinh doanh' hoạt động trực tuyến 24/7, vừa thu hút khách mục tiêu (target audiences) ở giai đoạn 1 của phễu, chuyển đổi thành khách tiềm năng (leads) ở giai đoạn 2 & 3 của phễu, chuyển đổi thành khách hàng (customers) ở giai đoạn 4 của phễu, và cuối cùng trở thành khách hàng hạnh phúc (happy customers) ở giai đoạn 5 của phễu.

CRO doanh nghiệp hoạt động trực tuyến

VIETMIS VÀ NHỮNG CHIẾN DỊCH INBOUND & CONTENT MARKETING KHÔNG NGỪNG NGHỈ

KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI 4.0

Áp dụng CRM Marketing Automation - cấp độ #4 - để LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN INBOUND & CONTENT MARKETING là cấp độ #5 của Nền Tảng Tăng Trưởng Doanh Nghiệp của VietMis.

Ví dụ ở VIETMIS HỌC VIỆN, những bộ tài liệu online tự đọc trong 14 - 21 - 84 ngày của hệ thống sản phẩm / dịch vụ của VietMis; gồm bài viết trên blog, ebooks, videos, podcasts, infographics, newsletters, interactive content, checklists, case studies, demos, dùng thử, lời chứng thực, bài viết trên fanpage - được lồng vào trong NHỮNG CHIẾN DỊCH INBOUND & CONTENT MARKETING KHÔNG NGỪNG NGHỈ; được phân phối theo lịch trình người đọc tự chọn, vừa đúng lúc vừa hữu ích đến mọi khách tiềm năng và khách hàng có yêu cầu.

Một doanh nghiệp bán sản phẩm online, một doanh nghiệp làm dịch vụ trực tuyến, hay một phòng khám / phòng nha / phòng mắt hoạt động online; với copywriter team chuyên sản xuất nội dung chuyên nghiệp; với in-house marketing team chuyên quản lý các chiến dịch inbound & content marketing, phân phối nội dung hữu ích theo lịch trình vừa đúng lúc, vừa không ngừng nghỉ; không còn là mơ ước hay xa vời vợi nữa so với giải pháp đang có của VietMis chúng tôi.


VIETMIS HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ

KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI 4.0

Hệ thống VietMis gồm một unit tổng tên là VietMis, chịu trách nhiệm digital marketing và digital sales cho toàn hệ thống, chốt sales với khách hàng và chuyển giao hợp đồng cho một unit phù hợp; và 4 units thành viên là Web7Màu (2010), MạngYTế (2010), Smartit (2013) và LegoMis (2015), có trách nhiệm cộng tác online với VietMis và các unit khác để thực hiện hợp đồng nhận từ VietMis.

VietMis dùng chính sản phẩm của mình là Phần Mềm eBiz Kinh Doanh để quản lý kinh doanh online toàn chuỗi units cộng tác online. Khi đến với VietMis, Quý khách hàng chỉ cần làm việc với chính VietMis mà thôi, bởi vì VietMis chính là "n trong 1" theo công thức: Web7Màu + Smartit + MạngYTế + LegoMis + Khác = VietMis.

vietmis

VIETMIS KÊU GỌI HỢP TÁC & CỘNG TÁC

KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI 4.0

Hợp Tác và Cộng Tác trong lĩnh vực công nghệ + digital marketing + digital sales, theo mô hình kinh tế chia sẻ, là chiến lược xuyên suốt trên lộ trình phát triển của VietMis. Một chuỗi các Units, cùng phát triển và cùng bán sản phẩm & dịch vụ, cùng win - win, cùng hát bài 'You are not alone' của Michael Jackson thì thật là tuyệt vời phải không nào.

VIETMIS HỢP TÁC: hợp tác với cá nhân hay freelancer để bán sản phẩm và/hay dịch vụ của VietMis; tham gia viết bài trên VietMis Blog; tham gia mở chương trình đào tạo online trên VietMis Học Viện; thiết kế web front-end; copywriting, content writing.

VIETMIS CỘNG TÁC: cộng tác với tổ chức, doanh nghiệp hay thương hiệu lĩnh vực công nghệ / digital marketing / sales marketing; như một Unit trong mô hình kinh tế chia sẻ của VietMis; để làm Unit bán sản phẩm và/hay dịch vụ của VietMis; Unit phát triển sản phẩm và/hay dịch vụ; Unit thực hiện hợp đồng của sản phẩm và/hay dịch vụ.

vietmis

Bạn Muốn Cộng Tác Hay Hợp Tác Với VietMis?

Cộng tác viên dịch thuật - copywriter - viết blog công nghệ 4.0

Xem chi tiết

Chúng tôi là Doanh nghiệp SaaS, Chúng tôi cùng Cộng tác SaaS để Chuyển đổi số cho mọi Doanh nghiệp, Phòng khám và Đào tạo!

Xem chi tiết

Hợp tác với các nhà cung cấp tên miền & lưu trữ dữ liệu tốt nhất

Xem chi tiết

Khách hàng tiêu biểu

 • thegioiluat.vn
 • growsteak.com
 • kinhcan.vn
 • www.yamada-cg-vn.com
 • ETIC CNA-HTE
 • oecc.vn
 • delivietnam.vn
 • EVN
 • Janssen
 • CETQA
 • CEA
 • coachingperfect.com
 • vjec.edu.vn
 • ngonso1.vn
 • marketingpro.vn
 • homenext.vn
 • thietmoc.com
 • stdecor.com.vn
 • anhuycons.com
 • drselect-ginzabeauty.vn
 • thaoduocteresa.com
 • anhuyhome.vn
 • trauvangfitness.vn
 • youcan.edu.vn
 • EVN
 • Janssen
 • CETQA
 • CEA
 • apacons.vn
 • toancauvn.com
 • midorifashion.com.vn
 • robinson.edu.vn
 • nhadat.company
 • mac365.vn
 • canhorichmondcity.vn
 • cnvconsulting.com
 • union-event.net
 • xaydungcnv.com
 • smarthomeschool.vn
ĐĂNG KÝ HỢP TÁC & CỘNG TÁC

Nhập thông tin của bạn vào khung bên cạnh.
VietMis sẽ liên hệ với Bạn trong thời gian sớm nhất.

Hoặc trao đổi qua Facebook Messenger: m.me/vietmis.vn

Liên hệ

VietMis
KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI CÔNG NGHIỆP 4.0

Hotline0939.68.19.66
Hợp tác0971.860.862
Emailcontact@vietmis.com

Chủ Quản

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
 • Địa chỉ: 428 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
 • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
 • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
 • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011