Tìm kiếm:
Lịch sử phát triển của Hệ sinh thái VietMis

[2011] Smartit Corp. và thương hiệu Web7Màu - [2018] Thương hiệu VietMis - [Hiện nay] Chiến lược Cộng tác & Hợp tác

 • Bắt đầu Smartit Corp. và thương hiệu Web7Màu
  - sản xuất core làm website Web7Màu CMS (W7M);
  - xây dựng website W7M theo mẫu cơ bản/ theo template có sẵn/ theo yêu cầu riêng cho các startup và mọi doanh nghiệp.

  2011

 • Sản xuất core phần mềm eBiz Kinh Doanh (eBKD)
  - xây dựng phần mềm eBKD On Demand (theo yêu cầu) để quản lý kinh doanh một doanh nghiệp nhỏ/ siêu nhỏ/ hộ kinh doanh/ freelancers làm đa ngành nghề, bán đa ngành hàng.

  2013

 • Sản xuất core phần mềm eHealth Phòng Khám (eHPK)
  - xây dựng phần mềm eHPK On Demand (theo yêu cầu) để quản lý kinh doanh phòng khám đa khoa/ chuyên khoa, mắt, nha khoa; nhà thuốc, labo nha khoa, shop thiết bị y tế ...

  2015

 • Nâng cấp core làm website W7M (lần 1)
  - xây dựng website W7M theo hướng hỗ trợ content marketing, phát động phong trào viết blog cho startup và mọi doanh nghiệp.

  2017

 • Đổi tên thương hiệu là VietMis
  - là một hệ sinh thái phần mềm + website [+ app] cho phòng khám, lớp học, doanh nghiệp nhỏ/ siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, freelancers ...

  2018

 • Bắt đầu cho thuê phần mềm SaaS và cài đặt phần mềm On Premise lên server riêng
  - theo hai core phần mềm eBKD - bản SaaS/ On PremiseeHPK - bản SaaS/ On Premise của hệ sinh thái VietMis.

  2019

 • Sản xuất core phần mềm eHealth Thú Y (eHTY)
  - cho thuê/ cài đặt lên server riêng phần mềm eHTY - bản SaaS/ On Premise để quản lý kinh doanh phòng khám thú y thú cưng/ chăn nuôi/ thủy sản; pet shop, spa thú cưng, nhà thuốc thú y, làm dịch vụ thú y, bán sản phẩm thú y ...

  2020

 • Nâng cấp core làm website W7M (lần 2)
  - phát động phong trào xây dựng content hub giúp tăng tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng như: hub bệnh học, từ điển thuốc cho phòng khám; hub thuốc thú y nội/ nhập khẩu cho phòng khám thú y; hub bộ luật, chính sách cho văn phòng luật; hub giáo trình, chương trình học cho lớp học/ trường học ...

  2021

 • Nâng cấp hệ sinh thái VietMis (lần 1)
  - bằng cách ứng dụng công nghệ 4.0 như AI, big data...; kết nối với các nền tảng phổ biến như Zapier, Zoho CRM, Jira, Freshbooks...;
  - xây dựng đội ngũ cộng tác viên bên ngoài chuyên viết bài blog/ hub cho VietMis và mọi website 'powered by VietMis'.

  2022

 • Sản xuất core phần mềm eClass Lớp Học (eCLH)
  - cho thuê/ cài đặt lên server riêng phần mềm eCLH - bản SaaS/ On Premise để quản lý kinh doanh các lớp học tư & ngoại khóa.
  - kết hợp với việc xây dựng website lớp học & content hub theo core W7M giúp quản lý bài vở của thầy & trò khi học trên lớp lẫn lúc làm bài tập/ thực tập ở nhà.

  2023

 • Bắt đầu Chiến lược Cộng tác & Hợp tác
  ... ra bên ngoài, cũng là việc nâng cấp hệ sinh thái VietMis (lần 2); cộng tác với cộng tác viên bán hàng/ làm dịch vụ/ freelancers; hợp tác với từng đối tác chiến lược theo từng lĩnh vực.

  Hiện nay

 • Xây dựng website & content hub theo core W7M
  - xây dựng website thông tin và website bán hàng theo mẫu cơ bản/ theo template có sẵn/ theo yêu cầu riêng.
  - xây dựng content hub cho mọi doanh nghiệp.

  Hiện nay

 • Cho thuê phần mềm SaaS, cài đặt phần mềm On Premise
  ... lên server riêng, theo các core phần mềm eHPK/ eHTY/ eBKD/ eCLH của hệ sinh thái VietMis.

  Hiện nay

 • Xây dựng phần mềm On Demand theo yêu cầu
  - cho các mô hình mới, các ngành mới chưa có trong hệ sinh thái của VietMis; cho khách hàng là startup hay doanh nghiệp nhỏ/ vừa/ lớn khác ...

  Hiện nay

Hệ sinh thái VietMis 2023

4 Core: eHealth Phòng Khám, eHealth Thú Y, eBiz Kinh Doanh, Web7Màu CMS - 1 Đối tác Nhà cung cấp DATA CENTER

[SLIDER]
Nhân viên - Cộng tác viên - Freelancers - Đối tác Chiến lược

Cùng Làm việc & Cộng tác & Hợp tác trên Hệ sinh thái VietMis

 • Cộng tác viên Bán hàng

  Cộng tác viên
  VIETMIS

 • Cộng tác viên Viết bài Blog Hub

  Nhân viên
  VIETMIS

 • Freelancer Dịch vụ Kế toán & Thuế

  Freelancers
  VIETMIS

 • Đối tác Nhà cung cấp Data center

  Đối tác Nhà cung cấp
  DATA CENTER

 • Đối tác Sản xuất Phần mềm App

  Đối tác Sản xuất
  PHẦN MỀM & APP

Cùng Làm việc, Cộng tác và Hợp tác trên Hệ sinh thái VietMis

Nhân viên - Cộng tác viên - Freelancers - Đối tác Chiến lược

# Công việc/ Dịch vụ trên
HỆ SINH THÁI VIETMIS
Đơn hàng/ Hợp đồng
[BÊN A - BÊN B]
Nhân viên
VIETMIS
Cộng tác viên
VIETMIS
Freelancers
VIETMIS
Đối tác
DATA CENTER
Đối tác
PHẦN MỀM

NHÓM BÁN HÀNG - BÁN PHẦN MỀM & WEBSITE

01

Bán Phần mềm eHealth Phòng Khám/ eHealth Thú Y/ eBiz Kinh Doanh

Đơn hàng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên
Bán hàng

Cộng tác viên
Bán hàng

 

Đối tác
Data Center

 

02

Bán Dịch vụ Xây dựng Website/ Xây dựng Content hub

Đơn hàng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên
Bán hàng

Cộng tác viên
Bán hàng

 

Đối tác
Data Center

 

03

Bán Dịch vụ Quản trị Website (Nhập liệu Website, Viết nội dung Website)

Đơn hàng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên
Bán hàng

Cộng tác viên
Bán hàng

 

 

 

04

Bán Tên miền, Hosting

(bán cho Đối tác Nhà cung cấp DATA CENTER)

Đơn hàng
[Khách hàng - VietMis/ Đối tác]

Nhân viên
Bán hàng

Cộng tác viên
Bán hàng

 

Đối tác
Data Center

 

05

Bán Phần mềm On Premise

Hợp đồng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên
Bán hàng

Cộng tác viên
Bán hàng

 

Đối tác
Data Center

 

06

Bán Phần mềm On Demand

Hợp đồng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên
Bán hàng

 

 

Đối tác
Data Center

 

NHÓM LÀM DỊCH VỤ - XÂY DỰNG WEBSITE/ QUẢN TRỊ WEBSITE

07

Xây dựng Website/ Xây dựng Content hub

Đơn hàng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên
Kỹ thuật

 

 

Đối tác
Data Center

 

08

Nhập liệu Website

Đơn hàng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên
Nội dung Website

Cộng tác viên
Nhập liệu Website

 

 

 

09

Viết nội dung Website

Đơn hàng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên Nội dung Website

Cộng tác viên
Viết nội dung
/ Dịch thuật

 

 

 

NHÓM LÀM DỊCH VỤ - XÂY DỰNG PHẦN MỀM

10

Xây dựng Phần mềm On Premise

Hợp đồng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên Kỹ thuật

 

 

Đối tác
Data Center

 

11

Xây dựng Phần mềm On Demand

Hợp đồng
[Khách hàng - VietMis]

Nhân viên Kỹ thuật

Cộng tác viên IT/ Lập trình

Freelancer IT/ Lập trình

Đối tác
Data Center

 

NHÓM LÀM DỊCH VỤ - DỊCH VỤ KẾ TOÁN & BÁO CÁO THUẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

12

Dịch vụ Kế toán & Báo cáo Thuế

Hợp đồng
[Khách hàng - Freelancer]

 

 


Freelancers
Kế toán &
Báo cáo Thuế

 

 

NHÓM LÀM DỊCH VỤ - DỊCH VỤ SEO/ ADS/ CRM/ MARKETING CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

13

Dịch vụ SEO & ADS: Làm SEO, Quảng cáo Google Ads, Quảng cáo Facebook …

Hợp đồng
[Khách hàng - Freelancer]

 

 

Freelancers SEO/ ADS

 

 

14

Dịch vụ CRM: Zoho CRM …

Hợp đồng
[Khách hàng - Freelancer]

 

 


Freelancers CRM

 

 

15

Dịch vụ Marketing: Content marketing …

Hợp đồng
[Khách hàng - Freelancer]

 

 


Freelancers Marketing

 

 

VIETMIS KÊU GỌI HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC SẢN XUẤT PHẦN MỀM

16

Phần mềm Kế toán Online cho các doanh nghiệp nhỏ/ siêu nhỏ thuộc mọi ngành nghề.

Đơn hàng hay Hợp đồng
[Khách hàng - VietMis/ Đối tác]

Nhân viên Bán hàng VietMis, Cộng tác viên Bán hàng VietMis, cùng các kênh bán hàng hiện có của Đối tác, hợp tác cùng nhau để bán phần mềm của Đối tác.

VietMis sẽ ký hợp đồng hợp tác dài hạn với CHỈ MỘT ĐỐI TÁC SẢN XUẤT PHẦN MỀM TRONG TỪNG LĨNH VỰC.

Tiêu chí chọn Đối tác Sản xuất Phần mềm: Tiềm năng - Uy tín - Trách nhiệm với Cộng đồng - Phù hợp với Hệ sinh thái VietMis.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, VietMis xin trân trọng ngỏ lời!

 • Phần mềm quản lý PHÒNG KHÁM đa khoa/ chuyên khoa, mắt, nha khoa, đông y, bác sĩ gia đình.
Xem chi tiết
 • Phần mềm quản lý PHÒNG KHÁM THÚ Y - ngành thú cưng (chó, mèo) - chăn nuôi (heo, gà) - thủy sản (tôm, cá).
Xem chi tiết
 • Phần mềm quản lý kinh doanh cho DOANH NGHIỆP NHỎ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, freelancers ...
Xem chi tiết
 • Xây dựng & quản trị website cho PHÒNG KHÁM, PHÒNG KHÁM THÚ Y và DOANH NGHIỆP NHỎ.
Xem chi tiết
 • Dịch vụ tên miền, hosting, cloud vps cho PHÒNG KHÁM, PHÒNG KHÁM THÚ Y và DOANH NGHIỆP NHỎ.
Xem chi tiết

VietMis
CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Chủ Quản

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
 • Địa chỉ: 231/41 Nguyễn Duy Dương P.4 Q.10 Tp.HCM
 • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
 • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
 • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011

Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ, đa ngành nghề - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý bán hàng - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý trường lớp, trung tâm dạy kèm - VietMis eBiz Kinh Doanh Lớp Học