Tìm kiếm:
Hãy cho tôi một cái tool, tôi sẽ tự động hóa doanh nghiệp này ...
CRO 4.0

Hãy cho tôi một cái tool, tôi sẽ tự động hóa doanh nghiệp này ...

Quốc Hùng, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn20657 lượt xem
Việt Nam
9 cái tools trong 3 bánh đà Inbound Marketing, Inbound Sales và Inbound Service
24/12/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: 3 bánh đà Inbound Marketing, Inbound Sales, Inbound Service - NGUỒN: Hubspot Blog [Stay up to date with the latest marketing, sales, and service tips and news] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn duyệt lần cuối, Trí Nguyễn duyệt lần đầu, Quốc Hùng dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2019 đến 2023
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Nền tảng HubSpot xoay quanh 3 cái bánh đà (3 flywheels) là Inbound Marketing, Inbound Sales và Inbound Service để quản lý tự động 3 bộ phận chính yếu trong doanh nghiệp là Marketing, Sales và Customer Care. 3 bánh đà x 3 bước = 9 bước, như vậy nền tảng HubSpot có tất cả 9 bước hay 9 TOOLS. Doanh nghiệp chỉ sử dụng 9 TOOLS này để thực thi sứ mệnh tăng trưởng hay phát triển doanh nghiệp mình ...

Để tinh thông content marketing thì Bạn cần tỏ tường 6 điều sau đây ...
Marketing 4.0

Để tinh thông content marketing thì Bạn cần tỏ tường 6 điều sau đây ...

Trí Nguyễn, Chương Nguyễn20354 lượt xem
Việt Nam
Content marketing hay tiếp thị nội dung được định nghĩa là phương pháp marketing với chiến lược tập trung vào việc tạo ra và phân phối nội dung mà ... CÓ giá trị và hữu ích, CÓ liên quan và nhất quán ...
19/10/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Để tinh thông content marketing thì Bạn cần tỏ tường 6 điều sau đây - NGUỒN: VietMis Blog [Kinh Doanh & Đầu Tư Thời Công Nghiệp 4.0. Tích Hợp SaaS Để Chuyển Đổi Số Cho Doanh Nghiệp - Phòng Khám - Đào Tạo] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn duyệt lần 2; Trí Nguyễn duyệt lần 1 - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2019 đến 2023
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Content marketing hay tiếp thị nội dung NHẰM tiếp cận và thu hút người dùng, NHẰM thay đổi họ và thuyết phục họ tin tưởng và lựa chọn sản phẩm & dịch vụ doanh nghiệp Bạn đang cung cấp. ĐỂ thúc đẩy hành động mua hàng của khách hàng, ĐỂ tự động hay tự nguyện mua hàng của khách hàng. KẾT QUẢ LÀ làm tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) của việc mua hàng, KẾT QUẢ LÀ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp Bạn.

Website marketing - Tiếp thị website cho doanh nghiệp và phòng khám - Một hướng dẫn chiến lược hoàn chỉnh
Bạn có web đẹp quá để làm gì? Chắc không chỉ để Bạn và mọi người nhìn ngắm và hoan hô, chỉ thế rồi thôi ... Thanks ReliableSoft đã chỉ ra luôn 10 ĐIỀU BẠN PHẢI LÀM, để TIẾP THỊ TRANG WEB, để WEBSITE MARKETING ...
04/02/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Website marketing - Tiếp thị website cho doanh nghiệp và phòng khám - Một hướng dẫn chiến lược hoàn chỉnh - NGUỒN: ReliableSoft [Let's Grow Your Traffic Together] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn duyệt lần cuối, Trí Nguyễn duyệt lần đầu, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2020 đến năm 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Có web đẹp, Bạn nhất định PHẢI HIỂU 10 điều ấy, Bạn PHẢI LÀM NHANH & NGAY thôi. Web đẹp tự thân đã CHIẾM 30%, coi như Bạn làm được 3 điều đầu tiên rồi. Bạn có thể TỰ LÀM hơn 50% nữa, tức tự làm 5 hay 6 điều nữa. VietMis LÀM GIÚP BẠN 20% được, tức làm giúp Bạn 1 hay 2 điều khó nhất thôi à ... VietMis Digital Marketing, Hotline 038.666.38.39.

10 mục tiêu để lèo lái content marketing thật hiệu quả
Marketing 4.0

10 mục tiêu để lèo lái content marketing thật hiệu quả

Minh Tiến, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn17781 lượt xem
Việt Nam
Một là ... Hai là ... Mười là ... Bạn chỉ cần liếc mắt qua danh sách này, để xem cái nào có thể áp dụng cho kế hoạch content marketing của Bạn nhé ...
24/01/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: 10 mục tiêu để lèo lái content marketing thật hiệu quả - NGUỒN: Copyblogger [We Help Writers Succeed in the Creator Economy] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn duyệt lần cuối, Trí Nguyễn duyệt lần đầu, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2020 đến năm 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Content Marketing là một phương pháp Digital Marketing đụng đến CONTENT nên mênh mông, mơ mộng, mơ màng, mênh mang nhất, hihi ... Cám ơn Copyblogger đã chốt được 10 mục tiêu cho Content Marketing là như thế này đây ...

5 yếu tố chính + 1 Remarketing = một chiến lược Inbound Marketing hiệu quả
Marketing 4.0

5 yếu tố chính + 1 Remarketing = một chiến lược Inbound Marketing hiệu quả

Quốc Thiên, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn19134 lượt xem
Việt Nam
Cứ làm tốt 5 yếu tố SEO, PPC, Content Marketing, Social Media, Landing Pages và 1 Remarketing nữa là thành một chiến lược Inbound Marketing hiệu quả rồi ...
07/01/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: 5 yếu tố chính + Remarketing = Inbound Marketing hiệu quả - NGUỒN: WordStream [WordStream has been helping small businesses with online advertising for over 12 years] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập lại lần cuối, Trí Nguyễn duyệt lần đầu, Quốc Thiên dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2020 đến 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Sử dụng 5 yếu tố này: SEO, PPC, CONTENT MARKETING, SOCIAL MEDIA, LANDING PAGES; và 1 Remarketing sẽ cung cấp cho Bạn một cơ sở hạ tầng vững chắc cho một chiến lược Inbound Marketing thật hiệu quả.

Remarketing & Retargeting thật xứng danh là ông mai & bà mối của thời 4.0
Marketing 4.0

Remarketing & Retargeting thật xứng danh là ông mai & bà mối của thời 4.0

Minh Tiến, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn25851 lượt xem
Việt Nam
Một bài viết vừa HỌC THUẬT, vừa CHUYÊN SÂU, vừa TOÀN CẢNH DIGITAL MARKETING, vừa HÀI HƯỚC, vừa DÍ DỎM nữa ... Thanks ÔNG MAI & BÀ MỐI ...
04/01/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Remarketing & Retargeting thật xứng danh là ông mai & bà mối của thời 4.0 - NGUỒN: Digital Agency Network [DAN is an all-in-one platform to discover the best digital marketing agencies in the world!] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn duyệt lần cuối, Trí Nguyễn duyệt lần đầu, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2020 đến 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Ôi, biết rằng khách 98% là đi chệch cái phễu bán hàng ... Ôi, Remarketing & Retargeting 'tiếp thị lại' / 'nhắm mục tiêu lại' nhiều lần để tất cả họ quay về cái phễu bán hàng ... Ôi, Remarketing & Retargeting thật xứng danh là ông mai & bà mối của thời 4.0 ...

Phân tích 5 bài học từ chiến dịch content marketing của Coca-Cola
Marketing 4.0

Phân tích 5 bài học từ chiến dịch content marketing của Coca-Cola

Minh Tiến, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn33468 lượt xem
Việt Nam
Với lịch sử phát triển hơn 100 năm, Coca-Cola ngày càng khẳng định vị thế của mình trong thị trường kinh doanh nước giải khát quốc tế.
03/12/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Phân tích 5 bài học từ chiến dịch content marketing của Coca-Cola - NGUỒN: Jeff Bullas [Win at business and life in a digital world] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập, Trí Nguyễn biên tập, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2019 đến 2023.
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Bên cạnh bề dày về thời gian, các chiến lược kinh doanh, nội dung, thông điệp truyền tải của Coca Cola cũng luôn nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Làm cách nào để tiếp thị lại khách hàng cũ thành công?
Marketing 4.0

Làm cách nào để tiếp thị lại khách hàng cũ thành công?

Minh Tiến, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn23277 lượt xem
Việt Nam
ĐIỀU Bạn cần là KHÁCH HÀNG CŨ QUAY VỀ. THỨ Bạn dùng là Remarketing / Retargeting. CÁCH Bạn làm là 6 Bước như này thôi, hihi ...
23/12/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Làm cách nào để tiếp thị lại khách hàng cũ thành công? - NGUỒN: Smartinsights [Marketing Intelligence] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn duyệt lần cuối, Trí Nguyễn duyệt lần đầu, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2019 đến 2023
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Để tiếp thị lại khách hàng cũ thành công thì Bạn phải giới thiệu lại, phải nhắc lại khách hàng cũ về sản phẩm hay dịch vụ của Bạn ... Siêu hơn nữa, Bạn phải thay đổi ý kiến và nhận thức của khách hàng cũ ​về sản phẩm / dịch vụ của Bạn, cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu của họ ...

Phương pháp luận Inbound, chìa khóa thành công của doanh nghiệp
Marketing 4.0

Phương pháp luận Inbound, chìa khóa thành công của doanh nghiệp

Quốc Hùng, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn20327 lượt xem
Việt Nam
Một bài viết xuất sắc của VietMis. Hiểu về phương pháp luận Inbound, Bạn sẽ hiểu tại sao Automation được, và hơn thế nữa ...
20/12/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Phương pháp luận Inbound, chìa khóa thành công của doanh nghiệp - NGUỒN: VietMis Blog [Kinh Doanh & Đầu Tư Thời Công Nghiệp 4.0. Tích Hợp SaaS Để Chuyển Đổi Số Cho Doanh Nghiệp - Phòng Khám - Đào Tạo] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn viết lại lần cuối, Trí Nguyễn duyệt lần đầu, Quốc Hùng dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2019 đến 2023
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Phương pháp luận Inbound ví như những vòng quay bánh đà có 3 bước tuần hoàn và hồi quy >> 1-THU HÚT >> 2-TƯƠNG TÁC >> 3-LÀM HÀI LÒNG >> mà doanh nghiệp có thể áp dụng cho bộ phận Marketing & Sales ... Phương pháp luận Inbound đã được minh chứng giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững ... Phương pháp luận Inbound chính là chìa khóa thành công của doanh nghiệp ...

Dù thời 4.0, doanh nghiệp và phòng khám vẫn & phải dùng marketing địa phương
Marketing 4.0

Dù thời 4.0, doanh nghiệp và phòng khám vẫn & phải dùng marketing địa phương

Trí Nguyễn, Chương Nguyễn16533 lượt xem
Việt Nam
Từ thời xưa ông bà đã dạy hậu thế về TAM CẬN khi mua nhà để sinh sống: nhất CẬN THỊ, nhị CẬN GIANG, tam CẬN LỘ; nghĩa là ông bà thời xưa đã hiểu rằng: người dân nên sinh sống trong vùng CẬN (vùng ĐỊA PHƯƠNG) thì mới thuận lợi trong việc kinh doanh hay mua bán ...
09/11/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Dù thời 4.0, doanh nghiệp và phòng khám vẫn & phải dùng marketing địa phương - NGUỒN: VietMis Blog [Kinh Doanh & Đầu Tư Thời Công Nghiệp 4.0. Tích Hợp SaaS Để Chuyển Đổi Số Cho Doanh Nghiệp - Phòng Khám - Đào Tạo] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn duyệt lần cuối, Trí Nguyễn duyệt lần đầu - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2019 đến 2023
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Khác một chút với TAM CẬN XƯA, marketing ĐỊA PHƯƠNG NAY cũng tiếp cận khách hàng mục tiêu sinh sống hay làm việc trong vùng địa phương, mà còn tiếp cận đối tượng mục tiêu đang di chuyển trong vùng địa phương nữa ...

Xem thêm

VietMis
CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Chủ Quản

  • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
  • Địa chỉ: 231/41 Nguyễn Duy Dương P.4 Q.10 Tp.HCM
  • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
  • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
  • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011

Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ, đa ngành nghề - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý bán hàng - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý trường lớp, trung tâm dạy kèm - VietMis eBiz Kinh Doanh Lớp Học