Tìm kiếm:

Quản lý cài đặt

1 - Thiết lập thông tin cấu hình chung

Nhập thông tin tên phòng khám, điện thoại, email, chọn ngôn ngữ mặc định, thêm nội dung đầu trang in.

Bổ sung nội dung phần cuối trang in

2 - Quản lý tài khoản đăng nhập

Xem toàn bộ tài khoản được cấp quyền đăng nhập trên phần mềm eHealth

Thêm và phân quyền cho tài khoản mới

Chỉnh sửa thông tin tài khoản đang sử dụng

 Xóa tài khoản không còn sử dụng

3 - Quản lý danh mục

Xem danh sách thông tin tất cả danh mục đang sử dụng trên phần mềm

Thêm danh mục mới

Chỉnh sửa danh mục

Xóa danh mục

4 - Quản lý kho thuốc - vật tư

Xem danh sách thuốc - vật tư đang có trong kho

Thêm thông tin thuốc mới

Chỉnh sửa thông tin thuốc

Xóa thông tin thuốc

5 - Quản lý hạng mục dịch vụ

Xem danh sách các hạng mục dịch vụ được sử dụng trong phần mềm

Thêm hạng mục dịch vụ mới

Chỉnh sửa hạng mục dịch vụ

Xóa hạng mục dịch vụ

6 - Quản lý hạng mục xét nghiệm

Xem danh sách hạng mục xét nghiệm đang sử dụng trong phần mềm

Thêm mới hạng mục xét nghiệm

Điều chỉnh và xóa hạng mục đang có

7 - Quản lý khoản mục phiếu thu

Xem danh mục phiếu thu đang có trên hệ thống

Thêm mới khoản mục phiếu thu

Chỉnh sửa và xóa phiếu thu

8 - Quản lý khoản mục phiếu chi

Xem danh sách khoản mục phiếu chi đang sử dụng trong hệ thống

Thêm mới khoản mục phiếu chi

Chỉnh sửa và xóa khoản mục phiếu chi

9 - Quản lý tài khoản tiền

Xem danh sách tài khoản tiền đang sử dụng trên hệ thống

Thêm mới tài khoản tiền

Chỉnh sửa và xóa tài khoản tiền

 

VietMis
KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI CÔNG NGHIỆP 4.0

Chủ Quản

  • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
  • Địa chỉ: 428 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
  • Điện thoại: 0971.860.862
  • Email: contact@smartit.vn
  • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
  • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
  • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011
Quản lý cài đặtRating: 8 out of 10327.