Tìm kiếm:

Xây dựng Website 

Cho mọi ngành nghề

1. Xây dựng website

Trước tiên Bạn cần xây dựng WEBSITE THÔNG TIN để quảng bá doanh nghiệp, hay WEBSITE BÁN HÀNG để bán hàng trên mạng & thanh toán online.

2. Xây dựng content hub

Nếu Bạn có một kho nội dung chuyên môn cần tương tác với khách hay khách hàng, thì đã đến lúc Bạn nhờ VietMis xây dựng cho mình một CONTENT HUB.

3. Thuê tên miền & hosting

Bạn cũng cần thuê TÊN MIỀN để trỏ vào HOSTING đang chứa nội dung website hay content hub của Bạn. Bạn nhớ gia hạn tên miền/ hosting hàng năm nhé!

Quy trình Xây dựng Website - Quy trình Xây dựng Content hub
Quy trình Xây dựng Website - Quy trình Xây dựng Content hub
QUY TRÌNH XÂY DỰNG WEBSITE 
 • [VIETMIS] TẠO ZALO GROUP
  Khi Bạn đã thanh toán lần đầu đơn hàng xây dựng website, VietMis sẽ bổ sung thêm Nhân viên Thiết kế Website (NvTkWs) và Nhân viên Nhập liệu Website (NvNlWs) vào Zalo group đang có Bạn (Bên người mua) và Thư ký VietMis & Nhân viên Bán hàng (Bên VieMis).
 • [BẠN] CUNG CẤP NỘI DUNG WEBSITE
  Bạn cung cấp logo, banner, nội dung word, hình ảnh, video, các trang web tham khảo ... vào Zalo group để mọi nhân viên trong group cùng nắm.
 • [VIETMIS] THIẾT KẾ TEMPLATE
  NvTkWs sẽ tiến hành thiết kế template theo nội dung Bạn cung cấp và theo gói Bạn chọn. Trung bình, thiết kế Theo mẫu cơ bản - trong ngày; Theo template có sẵn - 1 tuần; Theo yêu cầu riêng - 2 tuần.
 • [VIETMIS] NHẬP LIỆU BAN ĐẦU
  NvNlWs nhập liệu ban đầu theo nội dung Bạn cung cấp và theo loại website Bạn chọn. Khối lượng nhập liệu ban đầu ước tính: loại Website Thông tin - nhập tương đương 10 bài viết A4; loại Website Bán hàng - nhập tương đương 10 bài viết A4 và 10 sản phẩm chính của Bạn.
 • [VIETMIS & BẠN] NGHIỆM THU & BÀN GIAO WEBSITE
  VietMis trỏ tên miền vào hosting, upload nội dung website lên hosting, tiến hành nghiệm thu và bàn giao website cho Bạn. Chúc Bạn quản trị website mình thật thành công!
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CONTENT HUB
 • [VIETMIS] TẠO ZALO GROUP
  Khi Bạn đã thanh toán lần đầu đơn hàng xây dựng content hub, VietMis sẽ bổ sung thêm Nhân viên Thiết kế Website (NvTkWs) và Nhân viên Nhập liệu Website (NvNlWs) vào Zalo group đang có Bạn (Bên người mua) và Thư ký VietMis & Nhân viên Bán hàng (bên VietMis).
 • [VIETMIS & BẠN] CÙNG KHẢO SÁT KHO NỘI DUNG
  Bạn cung cấp kho nội dung của Bạn vào Zalo group. VietMis & Bạn cùng ước lượng khối lượng kho nội dung mà Bạn đang có; cùng suy nghĩ về mục tiêu, đối tượng người dùng, chiến lược & chiến thuật tiếp cận họ ...
 • [VIETMIS] TỔ CHỨC CONTENT HUB
  NvTkWs sẽ tổ chức cấu trúc sitemap, url, SEO, và đối tượng người dùng content hub. NvTkWs cũng t
  hiết kế bộ hình ảnh gồm banner và thumbnail của content hub, xác định kích thước, loại hình (png/ jpg …) giúp Bạn nhập liệu vào content hub nhanh-gọn-lẹ, đẹp & hiệu quả.
 • [VIETMIS] NHẬP LIỆU BAN ĐẦU
  NvNlWs nhập liệu ban đầu theo nội dung Bạn cung cấp và theo gói content hub Bạn chọn: Content hub Cơ bản - nhập liệu tương đương 15 bài viết A4; Content hub Nâng cao - nhập liệu tương đương 30 bài viết A4.
 • [VIETMIS & BẠN] BÀN GIAO CONTENT HUB
  VietMis bàn giao content hub cho Bạn, và gởi Bạn một bản kế hoạch nhập liệu content hub hàng tuần.

Quản trị Website

Cho mọi ngành nghề

4. Sử dụng website mỗi ngày

VietMis luôn hỗ trợ và hướng dẫn Bạn sử dụng website mượt mà & chuyên nghiệp mỗi ngày.

5. Viết blog hàng tuần

Bạn có thể tự viết bài blog, hay ký hợp đồng thuê VietMis nhập liệu blog hàng tuần cho Bạn.

6. Viết content hub khi cần

Bạn có thể tự soạn nội dung, hay ký hợp đồng thuê VietMis nhập liệu content hub khi cần.

Quy trình Nhập liệu Website - Quy trình Viết nội dung Website
Quy trình Nhập liệu Website - Quy trình Viết nội dung Website
QUY TRÌNH NHẬP LIỆU WEBSITE
[Đơn hàng dài hạn, nhập liệu mỗi tuần hay mỗi ngày]
 • [VIETMIS] TẠO ZALO GROUP
  Khi Bạn đã thanh toán lần đầu Đơn hàng Quản trị Website - Nhập liệu Website, VietMis sẽ bổ sung thêm Nhân viên Nhập liệu Website (NvNlWs) vào Zalo group đang có Bạn (Bên người mua) và Thư ký VietMis - TkVM (Bên VieMis).
 • [VIETMIS] LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
  NvNlWs, TkVM và Bạn cùng xem kỹ Đơn hàng Quản trị Website - Nhập liệu Website để lập kế hoạch công việc: mỗi tuần NvNlWs phải nhập tương đương bao nhiêu bài viết A4, ngày nào Bạn gởi bài, ngày nào NvNlWs nhập bài.
 • [VIETMIS] NHẬP LIỆU WEBSITE HÀNG TUẦN
  Bạn gởi các bài viết dưới dạng file word, excel, pdf hay hình ảnh vào Zalo group hàng tuần.
  NvNlWs nhập các bài viết vào website của Bạn hàng tuần.
 • [BẠN] THANH TOÁN HÀNG THÁNG
  Bạn thanh toán đơn hàng (các lần giữa) hàng tháng. TkVM gởi hóa đơn điện tử mỗi lần Bạn thanh toán thành công.
 • [BẠN & VIETMIS] KẾT THÚC ĐƠN HÀNG
  Khi Bạn muốn kết thúc đơn hàng, Bạn gởi thông báo kết thúc đơn hàng trước 1 tuần vào Zalo group. Bạn cũng gởi bài tuần cuối để NvNlWs nhập những bài cuối cùng. TkVM sẽ tính toán lại chi phí để Bạn thanh toán lần cuối, và 2 Bên cùng kết thúc đơn hàng.
QUY TRÌNH VIẾT NỘI DUNG WEBSITE
[Đơn hàng ngắn hạn, viết bài viết, soạn trang web]
 • [VIETMIS] TẠO ZALO GROUP
  Khi Bạn đã thanh toán lần đầu Đơn hàng Quản trị Website - Viết nội dung Website, VietMis sẽ bổ sung thêm Nhân viên Viết nội dung Website (NvVndWs) vào Zalo group đang có Bạn (Bên người mua) và Thư ký VietMis - TkVM (Bên VietMis).
 • [BẠN] GỞI YÊU CẦU NỘI DUNG CẦN VIẾT
  NvVndWs, TkVM và Bạn cùng xem kỹ Đơn hàng Quản trị Website - Viết nội dung Website. Bạn gởi yêu cầu nội dung cần viết: chủ đề, tựa đề, tóm tắt, các bài viết tham khảo, hay yêu cầu khác vào Zalo group.
 • [VIETMIS] VIẾT NỘI DUNG THEO YÊU CẦU
  NvVndWs viết bài theo yêu cầu của Bạn bằng MS Word, và gởi bài viết version 1, 2 và cuối cùng lên Zalo group.
  Bạn xem và góp ý bài viết version 1, 2 và duyệt chấp thuận bài viết cuối cùng.
 • [VIETMIS] NHẬP LIỆU VÀO WEBSITE
  NvVndWs nhập bài viết cuối cùng vào website của Bạn. Bạn xem và kiểm tra bài viết trên website của Bạn.
 • [BẠN & VIETMIS] KẾT THÚC ĐƠN HÀNG
  Bạn thanh toán đơn hàng lần cuối. TkVM gởi hóa đơn điện tử đến Bạn sau khi Bạn thanh toán thành công. Hai Bên cùng kết thúc đơn hàng.
Bảng giá Xây dựng Website 2024
Website Thông tin - Website Bán hàng - Content hub - Tên miền - Hosting

Giao hàng trong ngày (24h) / 1 tuần / 2 tuần tùy thuộc Gói thiết kế template của website Bạn

WEBSITE THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE THÔNG TIN

Gói thiết kế template Giá VNĐ
Website theo mẫu cơ bản 2.990.000
Website theo template có sẵn 4.990.000
Website theo yêu cầu riêng Liên hệ
Tính năng
- Các trang web giới thiệu doanh nghiệp: Trang chủ, Giới thiệu, Tin tức, Liên hệ ...
- Hỗ trợ Blog nếu Bạn có nhu cầu viết blog mỗi ngày ...

XÂY DỰNG CONTENT HUB

Gói Giá VNĐ
Cơ bản 1.490.000
Nâng cao 2.990.000
Mô tả
Giúp Bạn tổ chức nhiều loại nội dung của doanh nghiệp như:
- Phòng khám: bệnh học, từ điển thuốc ...
- Thú y: thuốc thú y nội/ nhập khẩu ...
- Văn phòng luật: bộ luật, chính sách ...
- Tư vấn du học: lộ trình học, học phí ...
- Lớp học: giáo trình, bài giảng ...

WEBSITE BÁN HÀNG

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG

Gói thiết kế template Giá VNĐ
Website theo mẫu cơ bản 3.990.000
Website theo template có sẵn 5.990.000
Website theo yêu cầu riêng Liên hệ
Tính năng
- Các trang web chuyên bán hàng: Trang chủ, Sản phẩm, Dịch vụ, Liên hệ ...
- Hỗ trợ Blog nếu Bạn có nhu cầu viết blog mỗi ngày ...
- Hỗ trợ thanh toán online qua cổng Alepay và các cổng ưa chuộng khác.

XÂY DỰNG CONTENT HUB

Gói Giá VNĐ
Cơ bản 1.490.000
Nâng cao 2.990.000
Mô tả
Giúp tổ chức mọi loại nội dung Bạn cần, ví dụ nội dung cho sản phẩm & dịch vụ như:
- Hướng dẫn sử dụng
- Câu hỏi thường gặp
- Chia sẻ kinh nghiệm

TÊN MIỀN + HOSTING

TÊN MIỀN

Tên miền Đăng ký mới VNĐ/năm Gia hạn VNĐ/năm
.com 329.000 329.000
.net 351.000 351.000
.org 373.000 373.000
.info 445.000 445.000
.vn 770.000 460.000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670.000 360.000
.org.vn | .info.vn | .edu.vn 490.000 260.000

HOSTING

Gói Dung lượng Giá VNĐ/năm
Cá nhân 3 GB 1.004.000
Cá nhân++ 4 GB 1.228.000
Bán chuyên nghiệp 6 GB 1.875.000
Chuyên nghiệp 10 GB 3.036.000
Doanh nghiệp 20 GB 5.399.000
+ Giảm 500.000 VNĐ nếu mua kèm 01 phần mềm: eBiz Kinh Doanh hoặc eHealth Phòng Khám hoặc eHealth Thú Y
Bảng giá Xây dựng Website 2024
Website Thông tin - Website Bán hàng - Content hub - Tên miền - Hosting

Giao hàng trong ngày (24h) / 1 tuần / 2 tuần tùy thuộc Gói thiết kế template của website Bạn

Loại & Gói website Content hub Tên miền Hosting Giá (VNĐ)
 
+ Giảm 500.000 VNĐ nếu mua kèm 01 phần mềm: eBiz Kinh Doanh hoặc eHealth Phòng Khám hoặc eHealth Thú Y

(*) Theo mẫu cơ bản của VietMis;
(**) Theo template có sẵn trên ThemeForest, WebFlow, TemplateMonster..., hay theo template của bất kỳ website nào khác;
(***) Theo yêu cầu riêng của Quý khách, VietMis sẽ tư vấn và báo giá cụ thể.

Lợi ích khi dùng website của VietMis
 • 1MỘT WEBSITE NGON - BỔ - RẺ
 • Là chính xác và không ngoa! Bạn có tin không, một website VietMis tầm 3 triệu đồng mà lại đẹp & tốt tương đương website hàng chục triệu đồng!
 • 2MỘT BLOG LUÔN CẬP NHẬT
 • Nếu Bạn có nhu cầu viết blog mỗi ngày thì Bạn nên chọn website VietMis! Các bài viết có ý nghĩa, có chuyên môn sâu sắc là của Bạn; các bài viết luôn chuẩn SEO, phân loại video/ podcast/ case study/ infographics/ hợp lý, là của VietMis.
 • 3MỘT CONTENT HUB THẬT HOÀNH TRÁNG
 • VietMis tư vấn cách xây dựng và quản trị nội dung trên hub thật hiệu quả, giúp Bạn hướng dẫn sử dụng sản phẩm & dịch vụ hay tương tác với khách hàng.
 • 4MỘT TOOL CHUYỂN ĐỔI SỐ
 • VietMis hỗ trợ Bạn kết nối website với các phần mềm mà doanh nghiệp Bạn đang dùng để quản lý kinh doanh, bán hàng, marketing, hay kế toán ... Website đúng là một tool chuyển đổi số cho doanh nghiệp của Bạn.
Cam kết chất lượng
 • Website được thiết kế bằng mã nguồn tối ưu, bảo mật cao, công nghệ hiện đại nhất.
 • Hỗ trợ tối ưu, đúng chuẩn SEO.
 • Thiết kế website theo phong cách hiện đại, chạy nhanh, dễ quản trị.
 • Giá thành hợp lý, chất lượng hiệu quả.
 • Hoàn thành đúng tiến độ đã thỏa thuận.
 • Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tâm.
{HUONG_DAN_SU_DUNG}
Hướng dẫn sử dụng, FAQs và Chia sẻ kinh nghiệm

Khách hàng tiêu biểu

 • yamada-cg-vn.com
 • ETIC CNA-HTE
 • coachingperfect.com
 • vjec.edu.vn
 • CETQA
 • CEA
 • marketingpro.vn
 • ngonso1.vn
 • delivietnam.vn
 • PPC World
 • nangluongsong-com-vn
 • eicgroup.com.vn
 • ChungChiQuocGia.edu.vn
 • Tin-Nghia-Hoan-Vu
 • usalaptop-vn
 • pmm-vn
 • evolve.com.vn
 • canafish.vn

VietMis
CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ

Chủ Quản

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
 • Địa chỉ: 231/41 Nguyễn Duy Dương P.4 Q.10 Tp.HCM
 • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
 • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
 • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011
Đăng Ký Dịch Vụ Xây Dựng & Quản Trị Website
Lĩnh vực / Ngành nghề
Yêu cầu tư vấn

Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ, đa ngành nghề - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý bán hàng - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý trường lớp, trung tâm dạy kèm - VietMis eBiz Kinh Doanh Lớp Học