Tìm kiếm:
VietMis Content Hub

Dành cho

- Quý Khách hàng Doanh nghiệp Vừa - Nhỏ - Siêu nhỏ, Phòng khám Đa khoa - Nha khoa, Phòng khám Thú y & Thú cưng, và Trường Đào tạo;
- Quý Freelancers và Chuyên gia cao cấp;
- Quý Tác giả và Dịch giả mảng công nghệ 4.0;
- Quý Đối tác, Đại lý và Cộng tác viên;
- Quý Quản lý và Nhân viên VietMis;
- và mọi Thành viên Độc giả thường xuyên khác.

Nhận bài viết mới nhất
Đăng ký thành viên
Các nhân viên bán hàng Inside xử lý hầu hết mọi khía cạnh của việc bán hàng qua điện thoại và email; đôi khi, họ sử dụng các hình thức giao tiếp khác, như mạng xã hội, cuộc gọi điện video và tin nhắn văn bản.
17/01/2022 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Bán hàng Inside và phễu bán hàng Inside - NGUỒN: Propeller CRM [The Gmail CRM that Gives You Email Superpowers] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập, Quốc Hùng dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2022 đến 2026.
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Ngày nay, các nhân viên bán hàng Inside không cần phải đi bất cứ đâu mà chỉ giao dịch qua phễu bán hàng của doanh nghiệp. Bán hàng Inside mà có một phễu bán hàng Inside được xác định rõ ràng, Bạn có thể bán hàng cho bất kỳ ai ở bất kỳ đâu.

Xem tiếp
Lựa chọn Inside sales, hay Outside sales, hay kết hợp cả hai; phụ thuộc vào loại sản phẩm, loại khách hàng, địa bàn bán hàng, hệ thống bán hàng, tầm nhìn kinh doanh.
24/01/2022 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Inside Sales và Outside Sales - Lựa chọn nào phù hợp cho doanh nghiệp của Bạn - NGUỒN: Repsly [We're on a mission to help field teams use data to win at the shelf] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2022 đến 2026.
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Hiểu chính doanh nghiệp Bạn và biết đối thủ cạnh tranh cùng thương trường, sẽ giúp Bạn lèo lái đúng đắn chiến lược bán hàng Inside - Outside - hay Kết hợp cả hai - cho doanh nghiệp Bạn đấy!

Xem tiếp
Ngoài kia nói nhiều về Inside Sales (bán hàng ở nhà) và Outside Sales (bán hàng bên ngoài), thì đâu là hành động phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ - vừa của Bạn, của Chúng ta? Trong cái khó, thời Covid gặp ai cũng phải giãn cách 2m nữa; ló cái khôn là cần tận dụng mọi ngón nghề của công nghệ giao tiếp từ xa.
24/01/2022 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Inside Sales và Outside Sales - Tìm hiểu sự khác biệt của 2 phương pháp bán hàng này - NGUỒN: MasterClass [Learn from the most inspiring artists, leaders, and icons in the world] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2022 đến 2026.
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Bạn là Phòng khám hay Doanh nghiệp nhỏ - vừa, mời Bạn dõi theo Blog và Hub của VietMis chúng tôi, cùng đọc cùng chia sẻ để tự quyết nào là Inside Sales, nào là Outside Sales nhé!

Xem tiếp
Phần mềm eBiz Kinh Doanh của VietMis là một 'SaaS tool' quản lý kinh doanh và tài chính cho SME và freelancers thuộc KHỐI THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ.
30/10/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Phần Mềm eBiz Kinh Doanh đưa doanh nghiệp SME bước vào thời 4.0 - NGUỒN: VietMis Blog [Kinh Doanh & Đầu Tư Thời Công Nghiệp 4.0. Tích Hợp SaaS Để Chuyển Đổi Số Cho Doanh Nghiệp - Phòng Khám - Đào Tạo] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn viết lại, Trí Nguyễn biên tập, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2019 đến 2023
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Khi dùng phần mềm eBiz Kinh Doanh, Bạn - là sếp doanh nghiệp SME hay freelancers - chỉ cần chuẩn mực SỐ LIỆU KINH DOANH ĐẦU VÀO, từ bỏ ghi giấy hay nhập excel, mà chỉ cần nhập vào các form màn hình phù hợp, thế là xong!

Xem tiếp
Jira, một công cụ SaaS quản lý dự án nổi tiếng, được phát triển bởi Atlassian, chứa hàng loạt các tính năng giúp Bạn quản lý các dự án một cách dễ dàng.
23/11/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Quản lý dự án với JIRA - Hướng dẫn sử dụng cho người mới bắt đầu - TÁC GIẢ: Trí Nguyễn biên tập - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2020 đến năm 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Ban đầu, Jira được tạo ra cho các lập trình viên quản lý các dự án phần mềm, nhưng sau đó nó đã phát triển thành công cụ tổ chức tối ưu hóa năng suất & tiến độ công việc cho mọi đơn vị trong doanh nghiệp.

Xem tiếp
Trong kinh doanh, Bạn không thể đoán trước được bất cứ điều gì và Bạn phải chấp nhận một sự thật là thị trường sẽ luôn thay đổi.
30/09/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp - Nguồn: VietMis Blog [Kinh Doanh & Đầu Tư Thời Công Nghiệp 4.0. Tích Hợp SaaS Để Chuyển Đổi Số Cho Doanh Nghiệp - Phòng Khám - Đào Tạo] - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập 2, Trí Nguyễn biên tập 1, Quốc Hùng dịch- ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2019 đến năm 2023
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Ở vị trí điều hành doanh nghiệp, Bạn cần liên tục đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp để nắm bắt được những yếu tố nào đang hoạt động hiệu quả và những gì thiếu hiệu quả.

Xem tiếp
Quản lý bán hàng là một trong những lĩnh vực kinh doanh khó khăn nhất để nắm vững và thực hiện một cách hiệu quả.
16/02/2021 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Mọi thứ Bạn cần biết về quản lý bán hàng - NGUỒN: UpLead [B2B Database & Business Contact Data Provider] - TÁC GIẢ: Quốc Hùng dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2021 đến 2025
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Các nhà quản lý bán hàng giỏi nhất có thể nắm bắt các kỹ thuật bán hàng mới nhất và tận dụng các phương pháp hay nhất của họ để giúp nhóm của họ chốt được nhiều giao dịch hơn và tăng doanh thu.

Xem tiếp
Quy trình bán hàng là các bước mà đội ngũ nhân viên bán hàng phải thực hiện đối với khách hàng tiềm năng để biến họ thành khách hàng thật.
06/12/2019 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Các bước xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp và thành công - NGUỒN: VietMis Blog [Kinh Doanh & Đầu Tư Thời Công Nghiệp 4.0. Tích Hợp SaaS Để Chuyển Đổi Số Cho Doanh Nghiệp - Phòng Khám - Đào Tạo] - TÁC GIẢ: Trí Nguyễn biên tập, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2019 đến 2023
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Một quy trình bán hàng tốt sẽ giúp Bạn tối ưu các liên hệ của mình nhận được và tăng trưởng doanh thu ổn định cho doanh nghiệp.

Xem tiếp
Định nghĩa bán hàng Inside đề cập đến bất kỳ loại bán hàng nào được xử lý từ xa.
17/01/2022 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Inside Sales là gì? Inside Sales thay đổi như thế nào sau đại dịch Covid-19 - NGUỒN: Revenue [We’re on a mission to unlock human potential with science] - TÁC GIẢ: Quốc Hùng dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2022 đến 2026.
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Trong thập kỷ qua, bán hàng Inside đã trở thành mô hình bán hàng thống trị cho các công ty B2B, công nghệ, SaaS và một loạt các ngành B2C bán các mặt hàng có giá trị cao khác. 

Xem tiếp
Nếu Bạn hỏi trên Google, Youtube hoặc Quora "hoa hồng điển hình cần chi trả cho nhân viên bán SaaS là bao nhiêu?", câu trả lời chắc là 7%, 9%, 10% hoặc là mức hoa hồng bán phần mềm phổ biến nhất.
27/04/2021 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Hoa hồng cho nhân viên bán SaaS - NGUỒN: Incredo [Inbound Marketing Blog] - TÁC GIẢ: Quốc Hùng dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ 2021 đến 2025
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Hoa hồng cho nhân viên bán SaaS? Trong bài viết này chúng tôi không muốn lặp lại các thống kê tương tự, mà chúng tôi sẽ chỉ cho Bạn cách tìm ra câu trả lời hoàn hảo nhất!

Xem tiếp

VietMis
HỆ SINH THÁI PHẦN MỀM + WEBSITE

Chủ Quản

  • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
  • Địa chỉ: 231/41 Nguyễn Duy Dương P.4 Q.10 Tp.HCM
  • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
  • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
  • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011

Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ, đa ngành nghề - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý bán hàng - VietMis eBiz Kinh Doanh

Phần mềm quản lý trường lớp, trung tâm dạy kèm - VietMis eBiz Kinh Doanh Lớp Học