ĐĂNG KÝ HỢP TÁC & CỘNG TÁC

Nhập thông tin của bạn vào khung bên cạnh.
VietMis sẽ liên hệ với Bạn trong thời gian sớm nhất.

Hoặc trao đổi qua Facebook Messenger: m.me/vietmis.vn

Tìm kiếm:
« 1 2 3 »
Phần mềm eHealth Phòng Khám, một tool cho phòng mạch & phòng khám vững tin bước vào thời 4.0

Hướng dẫn chi tiết sử dụng chức năng của phần mềm quản lý eHealth Phòng Khám.

Sales Funnel là Phễu Bán Hàng? Hay là Phễu Kinh Doanh? Hay là Phễu Phòng Khám?
CRO 4.0

Sales Funnel là Phễu Bán Hàng? Hay là Phễu Kinh Doanh? Hay là Phễu Phòng Khám?

Quốc Hùng, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn3877 lượt xem
Việt Nam
Thời xưa, thời buôn gánh bán bưng, cái GÁNH HÀNG như biểu tượng cho một "thương hiệu" làm ăn của cả một gia đình ... Thời nay, thời 4 chấm, chính cái PHỄU BÁN HÀNG (SALES FUNNEL) mới là đại diện bán hàng hay kinh doanh cho một mô hình doanh nghiệp online ... Thời xưa Mẹ 'gánh bán hàng' / Thời nay Em 'phễu bán hàng' nha Em ... Thời xưa câu cá nấu canh / Thời nay câu leads kinh doanh ón lài (online) ...
09/03/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Sales Funnel là Phễu Bán Hàng? Hay là Phễu Kinh Doanh? Hay là Phễu Phòng Khám? - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập và viết lại, Trí Nguyễn biên tập, Quốc Hùng dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2020 đến năm 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis:
A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Sales Funnel là một mô hình doanh nghiệp online thời 4.0 cho mọi khối ngành trong một nền kinh tế ... Vì thế Sales Funnel là Phễu Bán Hàng, hay là Phễu Kinh Doanh, hay là Phễu Phòng Khám là tùy theo phễu đang áp dụng cho khối ngành nào: doanh nghiệp bán sản phẩm (product-based company) / doanh nghiệp làm dịch vụ (service-based company) / hay phòng khám dịch vụ y tế (medical practice) ...

8 chiến lược 'medical practice marketing' gầy dựng khách tiềm năng cho phòng khám
Y tế số 4.0

8 chiến lược 'medical practice marketing' gầy dựng khách tiềm năng cho phòng khám

Quốc Thiên, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn6151 lượt xem
Việt Nam
Đây là bài viết đầu tiên của VietMis về chủ đề 'Medical Practice Marketing' cho phòng khám, phòng nha, phòng mắt ... Theo góc nhìn dân marketers, "patients" - bệnh nhân của phòng khám - trong nhiều trường hợp được dịch là "khách hàng của phòng khám"; "patient leads" - bệnh nhân tiềm năng của phòng khám - được dịch là "khách tiềm năng của phòng khám"; "clinic sales funnel" - phễu bán hàng cho Bác quản lý khách tiềm năng - được dịch là "phễu bác sĩ" ...
28/03/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: 8 chiến lược 'medical practice marketing' phát' triển khách tiềm năng cho phòng khám - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập lần cuối, Trí Nguyễn biên tập lần đầu, Quốc Thiên dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2020 đến năm 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Bài viết được dịch từ Juvonno Blog, một công ty phần mềm cho Medical Practices số 1 của Canada (Canada's Best Clinic Software): "Bạn đã phát triển phòng khám của mình thông qua truyền miệng từ các bệnh nhân (khách hàng phòng khám) và dân trong ngành y? Có thể đội ngũ của Bạn đã tham gia một vài sự kiện và cố gắng truyền bá về phòng khám của Bạn. Nhưng trong thời đại số này, phương pháp truyền miệng là không thể lèo lái một phòng khám đi đến thành công ..."

Giải phẫu một trang landing page 'đắt leads' của website phòng khám, phòng nha, phòng mắt
Y tế số 4.0

Giải phẫu một trang landing page 'đắt leads' của website phòng khám, phòng nha, phòng mắt

Quốc Thiên, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn3223 lượt xem
Việt Nam
Landing page(s) luôn là quan trọng cho trang web của phòng khám, phòng nha, phòng mắt hoạt động trực tuyến 24/7 trên internet.
05/04/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Giải phẫu một trang landing page 'đắt leads' của website phòng khám, phòng nha, phòng mắt - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập lần cuối, Trí Nguyễn biên tập lần đầu, Quốc Thiên dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2020 đến năm 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Tập trung vào các landing pages là một số công cụ digital marketing; để đem lại hiệu quả tốt nhất cho phòng khám, phòng nha, phòng mắt; để chuyển đổi khách truy cập landing page thành bệnh nhân tiềm năng (patient leads); và để có thể đo lường được tỷ lệ chuyển đổi ...

Thời 4.0 là thời Phòng Khám phải tự khám chữa bệnh Tiếp Thị Nội Dung cho chính mình ...
Y tế số 4.0

Thời 4.0 là thời Phòng Khám phải tự khám chữa bệnh Tiếp Thị Nội Dung cho chính mình ...

Quốc Hùng, Trí Nguyễn, Chương Nguyễn4404 lượt xem
Việt Nam
'Nội dung của phòng khám' cũng quan trọng như 'có tiền trong túi', như 'có nước mới có sự sống' vậy ... Còn chiến lược tiếp thị nội dung chính là chiến lược bao trùm trong 'chiến lược healthcare marketing tổng thể' của phòng khám của Bạn đấy ...
07/04/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Thời 4.0 là thời Phòng Khám phải tự khám chữa bệnh Tiếp Thị Nội Dung cho chính mình ... - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập lần cuối, Trí Nguyễn biên tập lần đầu, Quốc Hùng dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2020 đến năm 2024
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Oh! Content Marketing for Medical Practices!?!  Tiếp thị nội dung là gì? Tại sao phòng khám phải tiếp thị nội dung? Phòng khám mà không tiếp thị nội dung, thì không thể tiếp cận và thu hút đối tượng mục tiêu (target audiences); không thể tạo khách tiềm năng (bệnh nhân tiềm năng, patient leads) và chuyển đổi họ thành khách hàng trả tiền (bệnh nhân trả tiền, paying patients).

Làm thế nào để thu hút nhiều khách hàng bệnh nhân đến phòng khám nha khoa của Bạn
Y tế số 4.0

Làm thế nào để thu hút nhiều khách hàng bệnh nhân đến phòng khám nha khoa của Bạn

Minh Tiến, Chương Nguyễn, Trí Nguyễn4747 lượt xem
Việt Nam
Phòng khám nha khoa và các Bạn có quan tâm ơi, các Bạn hãy lắng lại một chút để lắng nghe Patient Prism - một nền tảng 'huấn luyện gọi điện thoại (call-coaching) & theo dõi cuộc gọi (call-tracking)' dành riêng cho phòng khám nha khoa - một nền tảng tối ưu chuyển đổi cuộc gọi (call conversion) thành khách hàng bệnh nhân, để tăng doanh số cho phòng khám nha khoa của các Bạn đó.
02/05/2020 - XUẤT BẢN LẦN ĐẦU: Làm thế nào để thu hút nhiều khách hàng bệnh nhân đến phòng khám nha khoa của Bạn - TÁC GIẢ: Chương Nguyễn biên tập lần cuối, Trí Nguyễn biên tập lần đầu, Minh Tiến dịch - ĐIỂM ĐÁNH GIÁ: B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****) - THỜI HẠN SỬ DỤNG: từ năm 2020 đến năm 2024.
=== === ===
Ghi chú về ĐIỂM ĐÁNH GIÁ của VietMis: A: (Excellent, Xuất Sắc, 90%-100%, *****), B: (Very Good, Rất Tốt, 80%-89%, ****), C: (Good, Tốt, 70%-79%, ***), D: (Fair, Khá, 60%-69%, **), F: (Fail, Yếu, 0%-59%, *)

Tại một số thời điểm trong lịch sử phòng khám nha khoa, Bạn có tự hỏi làm thế nào để thu hút bệnh nhân mới đến phòng nha của Bạn? Các Bạn hãy lắng lại một chút để lắng nghe lời khuyên từ Patient Prism nhé.

Top 10 plugins đặc biệt được thiết kế cho các chuyên gia y tế
Y tế số 4.0

Top 10 plugins đặc biệt được thiết kế cho các chuyên gia y tế

Quốc Hùng3377 lượt xem
Việt Nam

Nếu Bạn đang xây dựng một trang web cho phòng khám tư nhân, bệnh viện, thẩm mỹ viện hoặc bất kỳ loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khác, Bạn cần ghi nhớ những đặc điểm của lĩnh vực Bạn đang kinh doanh. Bạn có một loại khách hàng cụ thể mà Bạn đang giao dịch (bệnh nhân), các dịch vụ của Bạn cũng khá đặc biệt và các mẫu đăng ký hoặc đặt phòng mà Bạn sẽ yêu cầu bệnh nhân của mình điền vào sẽ cần thu thập một loại thông tin nhất định.

Làm thế nào để có thêm bệnh nhân nha khoa vào phòng khám của Bạn

Nhiều phòng khám có thể tăng gấp đôi tăng trưởng bệnh nhân mới của họ mà không tăng ngân sách tiếp thị nha khoa. Họ có thể phát triển nhanh hơn nhiều mà không cần quảng cáo hay PR nhiều hơn. Và họ có thể làm như vậy khá dễ dàng. Trong thực tế, mỗi ngày làm việc nha sĩ trải qua những gì có lẽ là cơ hội tăng trưởng hiệu quả nhất về chi phí của họ.

Internet Marketing cho Phòng Khám: 6 mẹo & chiến lược tiếp thị năm 2021

Tiếp cận bệnh nhân mới là một thách thức liên tục đối với các phương pháp chăm sóc sức khỏe. Và với sự cạnh tranh khốc liệt, Bạn càng khó tìm được bệnh nhân mới cần sự giúp đỡ của mình. Bệnh nhân ngày nay có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Hầu hết tất cả họ đều trực tuyến và có quyền truy cập vào nguồn thông tin khổng lồ.

Tại sao triển khai SEO cho phòng khám lại quan trọng
Y tế số 4.0

Tại sao triển khai SEO cho phòng khám lại quan trọng

Quốc Thiên1678 lượt xem
Việt Nam

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, hầu hết mọi người trong lĩnh vực kinh doanh đã nghe nói đến SEO y tế hoặc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho bác sĩ; tuy nhiên, không phải ai cũng biết nó là gì hoặc tại sao nó lại quan trọng. Trong nhiều năm trôi qua, trước khi chúng ta bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số, SEO không có ý nghĩa gì đối với các doanh nghiệp.

« 1 2 3 »

VietMis
KINH DOANH & ĐẦU TƯ THỜI CÔNG NGHIỆP 4.0

Chủ Quản

  • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
  • Địa chỉ: 428 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
  • Điện thoại: 0971.860.862
  • Email: contact@smartit.vn
  • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
  • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
  • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011