Tìm kiếm:

Thiết lập kế hoạch tiếp thị & kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp Bạn

Mục lục bài viết

  Ôi thời 4.0, thời Digital Marketing đang làm mưa làm gió ... Một kế hoạch chung của toàn doanh nghiệp chính là một kế hoạch tiếp thị & kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp, mà theo Smart Insights, bao gồm 5 LOẠI KẾ HOẠCH con là (1) Business Plan, (2) Marketing Plan, (3) Marketing Campaign Plan, (4) Digital Marketing Plan, và (5) Multichannel Marketing Plan ...

  Ghi chú: Blog Smart Insights đã đăng bài viết này mà VietMis dịch và viết lại; họ nổi tiếng với slogan "Actionable Marketing Advice", là một nhà xuất bản, một nền tảng học online (online learning platform), một chuyên trang tư vấn về marketing & kinh doanh thực chiến ...

  Kế hoạch tiếp thị & kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp

  Thiết lập kế hoạch tiếp thị & kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp, luôn là điều bắt buộc đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thành công ... Vì có nhiều LOẠI KẾ HOẠCH khác nhau trong kế hoạch tiếp thị & kinh doanh, Bạn cần chọn đúng các LOẠI KẾ HOẠCH, để xác định đúng các chiến lược, để doanh nghiệp Bạn đi đến thành công ...

  Hình 01 - Minh họa một LOẠI KẾ HOẠCH trong tiếp thị, nào là TARGET, RESEARCH, IDEA, ENGAGE, TEAMWORK, ACTION và STRATEGY

  Thách thức sẽ phức tạp nếu Bạn chưa quen với việc tạo kế hoạch hoặc văn hóa lập kế hoạch trong một doanh nghiệp. Có vẻ như khó khăn trong việc lựa chọn LOẠI KẾ HOẠCH phù hợp và cách cấu trúc nó để mang đến kết quả tốt dừng hoàn toàn những cách làm cũ. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, thật đáng kinh ngạc, có đến một nửa số doanh nghiệp không có kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số tốt hoặc, có lẽ tệ hơn, một kế hoạch tiếp thị dựa trên cơ sở đã cũ.

  Các loại kế hoạch "con"

  Ví dụ loại kế hoạch tiếp thị đa kênh (multichannel marketing plan)

  Một LOẠI KẾ HOẠCH duy nhất sẽ là lý tưởng, nhưng trong thực tế, các loại hình và quy mô kinh doanh khác nhau sẽ cần các loại kế hoạch khác nhau. Nó có thể giúp xác định phạm vi và mục đích của từng người, Bạn nên xác định, ví dụ cho một LOẠI KẾ HOẠCH TIẾP THỊ ĐA KÊNH (MULTICHANNEL MARKETING PLAN), bao gồm các nội dung như sau:

  • Mục đích: Để xác định một chiến lược và kế hoạch các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu bán hàng kinh doanh.
  • Khung thời gian: Hàng năm hoặc có thể có triển vọng dài hạn hơn, ví dụ là 18 tháng đến ba năm.
  • Phạm vi: Trọng tâm là các kỹ thuật truyền thông tiếp thị để cung cấp khách hàng tiềm năng và mục tiêu bán hàng cho các sản phẩm được xác định. Nó có thể áp dụng cho một doanh nghiệp hoàn chỉnh, hoặc nếu có nhiều thị trường và danh mục sản phẩm, một thị trường duy nhất.
  • Kênh: Bao gồm các kênh trực tuyến và phương tiện ngoại tuyến theo yêu cầu.
  • Đầu ra chính: Mục tiêu tiếp thị - Ngân sách tiếp thị - Kế hoạch chiến dịch - Kế hoạch nguồn lực.

  7 loại kế hoạch thông dụng

  Đây là một cách khác để hiểu được ngữ cảnh của một loại kế hoạch, để đưa nó vào bối cảnh với các loại kế hoạch khác như trong bảng bên dưới:

  Table 01 - Minh họa 7 loại kế hoạch

  Loại kế hoạch Mục đích Phạm vi và nội dung
  Kinh doanh Xác định các chiến lược để tăng trưởng lợi nhuận trong một thời gian dài

  Hàng năm đến ba năm

  • Phát triển sản phẩm mới
  • Nguồn doanh thu và quản lý chi phí
  Marketing Xác định chiến lược để thu hút khán giả để đạt được mục tiêu kinh doanh Hàng năm
  Brand marketing Xác định sự tham gia của khán giả để đạt được doanh số thương hiệu  Hàng năm
  Digital marketing Xác định cách cạnh tranh hiệu quả hơn với tiếp thị kỹ thuật số

  Hàng năm

  • Xem lại khả năng kỹ thuật số
  • Xác định công nghệ tiếp thị kỹ thuật số
  • Xác định các yêu cầu tài nguyên cho kỹ thuật số
  Multichannel marketing Một kế hoạch truyền thông tích hợp dài hạn để sử dụng các phương tiện kỹ thuật số khác nhau để đạt được các mục tiêu bán hàng hoặc dẫn đầu

  Kế hoạch hàng năm

  • Thu hút khán giả
  • Tiếp thị nội dung
  • Lịch trình truyền thông tích hợp của các hoạt động luôn luôn và chiến dịch
  Marketing campaign plan Một kế hoạch truyền thông tích hợp ngắn hạn để sử dụng các phương tiện kỹ thuật số khác nhau để đạt được các mục tiêu bán hàng hoặc dẫn đầu

  Kế hoạch ngắn hạn

  • Thu hút khán giả
  • Tiếp thị nội dung
  • Lịch trình truyền thông tích hợp
  A 90-day marketing management plan Một kế hoạch ngắn hạn của các hoạt động để xem xét và tối ưu hóa các hoạt động cần đạt được mục tiêu cho các kế hoạch khác

  Đánh giá hành động

  • Bao gồm hoạt động thường xuyên và chiến dịch

   

  Và nhiều loại kế hoạch khác nữa ...

  Tùy thuộc vào loại hình và quy mô kinh doanh, thậm chí có thể có nhiều loại kế hoạch hơn cho các kênh riêng lẻ nơi những người khác nhau chịu trách nhiệm cho từng kênh. Ví dụ:

  • Loại kế hoạch quảng cáo
  • Loại kế hoạch mua lại khách hàng
  • Loại kế hoạch tiếp thị qua email
  • Loại kế hoạch duy trì
  • Loại kế hoạch tiếp thị truyền thông xã hội
  • Loại kế hoạch tối ưu hóa chuyển đổi

  Đó là rất nhiều loại kế hoạch và rất nhiều phức tạp. Vì vậy, chúng tôi cung cấp hướng dẫn về tất cả những điều này tại Smart Insights. Tuy nhiên, tất cả các loại kế hoạch này được sử dụng trong các trường hợp sử dụng khác nhau trong các loại hình kinh doanh khác nhau. Nó có khả năng chỉ trong các loại hình kinh doanh của Doanh nghiệp lớn mà Bạn cần tất cả chúng, tuy nhiên chúng tôi cũng khuyên Bạn không áp dụng tất cả cho doanh nghiệp nhỏ.

  Nhưng nếu Bạn chỉ có một kế hoạch tiếp thị, Bạn cho rằng Bạn nên sử dụng kế hoạch tiếp thị đa kênh vì nó sẽ giúp Bạn tập trung để tăng khách hàng tiềm năng và bán hàng theo cách tiếp cận có kế hoạch cho phép Bạn chọn chiến lược và kênh tiếp thị tốt nhất để cải thiện kết quả.

  5 loại kế hoạch "con" được Smart Insights đề xuất

  Dưới đây là năm loại kế hoạch hàng đầu của chúng tôi mà Bạn có thể đọc trong hướng dẫn chi tiết bên dưới của bài viết:

  • 01. Business Plan
  • 02. Marketing Plan
  • 03. Marketing Campaign Plan
  • 04. Digital Marketing Plan
  • 05. Multichannel Marketing Plan

  Để đối đầu với 'thách thức lập kế hoạch', trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tạo ra một danh sách ngắn gọn về các kế hoạch quan trọng Bạn cần xem xét.

  01. Business Plan

  Đây là một điều bắt buộc! Nó phác thảo các mục tiêu, mục tiêu và chiến lược để đạt được những mục tiêu đó. Kế hoạch kinh doanh của Bạn nên phác thảo cách Bạn sẽ thay đổi và trở nên cạnh tranh hơn trong tương lai. Hãy nhớ bao gồm các chiến lược.

  Thông thường, Bạn nên xem xét 1-3 năm với mục đích trả lời câu hỏi quan trọng nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào: làm thế nào để tôi có kế hoạch làm cho doanh nghiệp của mình thành công? Đây là mục tiêu cuối cùng - một doanh nghiệp thành công với khách hàng và lợi nhuận. Bạn cần bao gồm 3 điểm chính:

  • Phát triển sản phẩm mới
  • Nguồn doanh thu
  • Phương tiện quản lý chi phí

  Nhưng khi nào bạn nên sử dụng một kế hoạch kinh doanh?

  • Đạt được đầu tư ban đầu như một doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp mới
  • Lập kế hoạch mở rộng thị trường cho một công ty hiện có
  • Cam kết phát triển sản phẩm
  • Chuẩn bị mua lại
  • Kế hoạch thoái vốn
  • Đạt được hoặc duy trì một lợi thế cạnh tranh
  • Đánh giá phân bổ nguồn lực và các mục tiêu chiến lược

  02. Marketing Plan

  Một kế hoạch tiếp thị hơi giống với một mô tả công việc cho công ty của Bạn ... Mọi người nên có một kế hoạch, nhưng họ thường không phù hợp với mục đích, lỗi thời và được xem xét không thường xuyên. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty có kế hoạch thành công hơn những công ty không có kế hoạch.

  Nếu không có kế hoạch tiếp thị, Bạn sẽ không có cơ sở thiết yếu để khai thác tiếp thị kỹ thuật số.

  Như hướng dẫn này cho thấy, một kế hoạch tiếp thị cung cấp trọng tâm, xác định các phương pháp để tăng thị phần của Bạn, mở rộng sản phẩm hoặc chuyển sang các thị trường mới và đảm bảo Bạn đang đi đúng hướng.

  Chúng tôi tin rằng điều cần thiết là các kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số chi tiết được tích hợp và phù hợp với kế hoạch tiếp thị và kinh doanh tổng thể của Bạn. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhiều doanh nghiệp không có kế hoạch cũng như kế hoạch tiếp thị toàn bộ hoặc các kênh kỹ thuật số.

  Để giúp các nhân viên của Bạn lên kế hoạch hiệu quả hơn, chúng tôi đã tạo hướng dẫn này và các ví dụ kèm theo để giúp nhân viên Bạn tạo hoặc xem xét kế hoạch tiếp thị cấp cao nhất cho doanh nghiệp của Bạn.

  Một kế hoạch tiếp thị nên bao gồm thị trường mục tiêu của tổ chức, các mục tiêu tiếp thị và các hoạt động để đạt được các mục tiêu và ngân sách đó.

  Kế hoạch tiếp thị của Bạn nên xác định các chiến lược để giúp Bạn đạt được mục tiêu kinh doanh. Hãy suy nghĩ về việc bao gồm các thông tin như:

  • Dựa trên địa lý
  • Dựa trên sản phẩm
  • Đơn vị kinh doanh
  • Tập trung vào phân khúc

  03. Marketing Campaign Plan

  Mẫu lập kế hoạch chiến dịch tiếp thị mà Bạn có thể áp dụng cho các chiến dịch của mình

  Mẫu kế hoạch sẽ giúp Bạn và doanh nghiệp của Bạn như thế nào?

  Trong những năm qua, chúng tôi đã làm việc với nhiều doanh nghiệp, lớn và nhỏ, tạo ra các chiến dịch và xem xét kế hoạch chiến dịch tiếp thị của họ. Mẫu này tập hợp tất cả các thành phần cần thiết.

  Chúng tôi đã thiết kế mẫu này để giúp các nhà tiếp thị quản lý các chiến dịch tiếp thị hiệu quả hơn - để giúp có được kế hoạch chiến dịch ngay lần đầu tiên bằng cách tăng sự hiểu biết giữa người tóm tắt chiến dịch và những người hoàn thành chiến dịch. Mẫu này nhằm giúp các công ty:

  • Đặt mục tiêu rõ ràng hơn và theo dõi chúng rõ ràng hơn thông qua các phân tích
  • Xác định đối tượng mục tiêu rõ ràng hơn
  • Phát triển hệ thống phân cấp thông điệp rõ ràng hơn
  • Xem lại và chọn đúng loại phương tiện cho chiến dịch của Bạn
  • Cải thiện tích hợp chiến dịch giữa các kênh kỹ thuật số và phi kỹ thuật số

  Mẫu kế hoạch dành cho ai?

  Mẫu lập kế hoạch chiến dịch này được thiết kế cho:

  • Các nhà tiếp thị phía khách hàng sử dụng nó để lập kế hoạch cho các chiến dịch mà họ điều hành nội bộ hoặc cho các agencies.
  • Các agencies và chuyên gia tư vấn sử dụng nó để xem xét phương pháp tiếp cận của họ để chạy các chiến dịch và cung cấp cho khách hàng.
  • Nó nhằm mục đích giúp Bạn tạo các chiến dịch tiếp thị inbound tích hợp với tiếp thị kỹ thuật số tại trung tâm của họ để tối đa hóa phạm vi tiếp cận, tương tác, phản hồi và ROI của chiến dịch. Mẫu có thể được sử dụng cho các phần kỹ thuật số của chiến dịch hoặc kế hoạch chiến dịch tiếp thị tích hợp.

  Mẫu kế hoạch được cấu trúc như thế nào?

  Mẫu lập kế hoạch chiến dịch tiếp thị ở định dạng Word để Bạn có thể sửa đổi nó cho phù hợp nhất với các chiến dịch tiếp thị của mình. Nó không phải là một mẫu trống, thay vào đó, nó sẽ đưa Bạn qua tất cả các câu hỏi Bạn cần hỏi để xác định chặt chẽ chiến dịch.

  Có một bản tóm tắt ngắn gọn A4 một mặt hoặc (nếu được ưa thích) một bản tóm tắt chi tiết hơn có thể được phát triển. Kế hoạch chiến dịch tích hợp này nhằm mục đích tạo ra một chiến dịch tiếp thị inbound hiện đại, áp dụng phương pháp lập kế hoạch Smart Insights RACE để tối đa hóa khách hàng tiềm năng và doanh thu từ chiến dịch.

  Các giai đoạn của chiến dịch tiếp thị và các vấn đề chính được đề cập là:

  • Mục tiêu và theo dõi chiến dịch: Chúng tôi đang cố gắng đạt được gì thông qua chiến dịch của mình và làm thế nào để biết khi nào chúng tôi đạt được?
  • Đối tượng mục tiêu, hiểu biết khách hàng và nhắm mục tiêu: Chúng ta đang cố gắng tiếp cận và ảnh hưởng đến ai?
  • Thông điệp và đề nghị chiến dịch chính: Chúng tôi đang cố gắng định vị công ty, sản phẩm và dịch vụ của mình như thế nào? Chiến dịch hoặc sản phẩm nào sẽ cung cấp sẽ thu hút và chuyển đổi đối tượng của chúng tôi?
  • Kế hoạch và ngân sách truyền thông chiến dịch: Bạn sẽ sử dụng kênh truyền thông nào để tiếp cận và ảnh hưởng đến đối tượng mục tiêu của mình? Điều gì sẽ là trình tự và tích hợp các hoạt động truyền thông?
  • Sản xuất tài sản chiến dịch: Những tài sản cá nhân nào phải được quản lý để hình thành chiến dịch?
  • Thực hiện chiến dịch: Điều gì cần được kiểm tra trước khi chiến dịch được trực tiếp và điều chỉnh trong chiến dịch? Mẫu cũng liên kết đến lời khuyên chi tiết hơn trong các hướng dẫn khác của chúng tôi về các lĩnh vực như nhắm mục tiêu và theo dõi chiến dịch thông qua các phân tích. 

  Xem chi tiết: 

  https://www.smartinsights.com/guides/marketing-campaign-plan-template/

  04. Digital Marketing Plan

  Khám phá cách hướng dẫn chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của chúng tôi sẽ giúp Bạn thành công nhanh chóng và dễ dàng hơn - vì vậy, bất kể ngành nghề nào Bạn đang làm việc, Bạn sẽ biết cách ưu tiên để xác định sáng kiến ​​của mình để thành công. Nó có rất nhiều hướng dẫn từng bước thực tế, có thể hành động để Bạn có thể tham gia cùng hàng ngàn người khác và tạo ra một chiến lược tiếp thị hiệu quả.

  Bằng cách sử dụng các chiến lược toàn diện, dễ thực hiện trong hướng dẫn này, bạn thực sự sẽ đưa kết quả của mình lên một tầm cao mới.

  Các thương hiệu toàn cầu như Accoji, Canon, GSK và HSBC - và hàng ngàn nhà tiếp thị kỹ thuật số và chủ doanh nghiệp - đang sử dụng các khung chiến lược của chúng tôi để tối ưu hóa tiếp thị kỹ thuật số của họ. Nhiều thành viên của chúng tôi làm việc cho các doanh nghiệp nhỏ hơn đã phát triển doanh nghiệp của họ hơn 50% là những chiến lược đã được chứng minh mà Bạn có thể tải xuống và bắt đầu áp dụng cho doanh nghiệp của mình ngay hôm nay.

  7 bước của hướng dẫn này giải thích và đưa ra các ví dụ về cách xác định cơ hội kỹ thuật số của Bạn, thiết lập chiến lược của Bạn và thực hiện hành động để thực hiện kế hoạch của Bạn.

  Giới thiệu: Thuyết phục người khác đầu tư nhiều hơn vào tiếp thị kỹ thuật số.

  • Cách cấu trúc kế hoạch của Bạn: Sử dụng khung lập kế hoạch SOSTAC® và RACE.
  • Xem xét tình hình và hiệu suất: Xác định các ưu tiên để cải thiện bằng cách xem xét các khả năng và kết quả hiện tại của Bạn so với các đối thủ cạnh tranh.
  • Xác định cơ hội của Bạn: Dự báo mục tiêu của Bạn cho khách hàng tiềm năng và doanh số, đặt mục tiêu SMART và xác định bảng điều khiển kỹ thuật số để kiểm tra Bạn đang đi đúng hướng.
  • Nhắm mục tiêu: Tạo thêm thông tin liên lạc lấy khách hàng làm trung tâm bằng cách xác định personas đối tượng của Bạn và chọn các kỹ thuật tốt nhất để tiếp cận họ trực tuyến.
  • Đề xuất: Cải thiện giao tiếp vòng đời của Bạn cho một thương hiệu thuyết phục hơn, thuyết phục hơn và xác định đề xuất giá trị trực tuyến của bạn (OVP) và công nghệ tiếp thị.
  • Kế hoạch mua lại khách hàng kỹ thuật số: Chọn các ưu tiên của Bạn và đặt ngân sách đầu tư vào phương tiện thanh toán, sở hữu và kiếm được để tăng khách hàng tiềm năng và bán hàng trực tuyến.
  • Kế hoạch duy trì khách hàng kỹ thuật số: Cải thiện giao tiếp khách hàng thông qua on-boarding, tiếp thị qua email và phương tiện truyền thông xã hội.

  Xem chi tiết: 

  https://www.smartinsights.com/guides/digital-marketing-strategy-guide-7-steps-to-success/

  05. Multichannel Marketing Plan

  Với rất nhiều kỹ thuật tiếp thị có sẵn cho chúng ta ngày nay, biết bắt đầu từ đâu, cách cấu trúc một kế hoạch, thường là phần khó nhất trong kế hoạch, đặc biệt là nếu Bạn có kinh nghiệm trong việc tạo kế hoạch.

  Chúng tôi sẽ sử dụng các khung đã được thử nghiệm để giúp Bạn cấu trúc kế hoạch của mình, điều này sẽ giúp Bạn hoàn thành nhanh chóng và dễ hiểu hơn bởi các đồng nghiệp của mình.

  Tất cả các hoạt động lập kế hoạch và đầu ra Bạn cần tạo cho một kế hoạch đa kênh hiệu quả, toàn diện:

  • Làm cách nào để cấu trúc một kế hoạch tiếp thị đa kênh hoặc kỹ thuật số
  • Cách áp dụng khung lập kế hoạch Thông tin chi tiết RACE thông minh và PR Smith Smith SOSTAC®
  • KPI và mục tiêu nào sẽ được sử dụng để theo dõi kế hoạch của Bạn
  • Làm thế nào để xem xét và chọn các tùy chọn chiến lược tiếp thị kỹ thuật số và tiếp thị tốt nhất

  Các phần chính của hướng dẫn này sử dụng khung lập kế hoạch tiếp thị được thiết lập tốt bởi PR Smith, SOSTAC® kết hợp với hệ thống Lập kế hoạch RACE thông tin chi tiết thông minh.

  Nếu Bạn không biết về SOSTAC®, thì đó là một khuôn khổ tuyệt vời để tạo ra các kế hoạch tiếp thị nhanh chóng và dễ hiểu.

  Trước khi chúng tôi giải thích cách áp dụng từng phần của SOSTAC®, có một số phần trước đó để cung cấp cho Bạn nền tảng để tạo gói đa kênh:

  • Tùy chọn cho các loại kế hoạch tiếp thị khác nhau
  • Điều gì làm cho một kế hoạch tiếp thị hiệu quả?
  • Cách cấu trúc một kế hoạch tiếp thị đa kênh
  • Cấu trúc kế hoạch hoàn hảo - kết hợp SOSTAC® và RACE

  Sau đó, chúng tôi sẽ đi vào phần chính của kế hoạch, Bạn có thể bỏ qua đến đó nếu Bạn đã biết những điều cơ bản.

  • Tình hình
  • Thiết lập mục tiêu
  • Chiến lược
  • Chiến thuật
  • Hành động
  • Điều khiển

  Xem chi tiết: 

  https://www.smartinsights.com/quick-wins/multichannel-marketing-plan/

  Lời kết

  Nguồn tham khảo

  Bài viết liên quan

  VietMis
  HỆ SINH THÁI PHẦN MỀM + WEBSITE

  Chủ Quản

  • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
  • Địa chỉ: 231/41 Nguyễn Duy Dương P.4 Q.10 Tp.HCM
  • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
  • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
  • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011
  Thiết lập kế hoạch tiếp thị & kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp BạnRating: 7 out of 1013186.

  Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ, đa ngành nghề - VietMis eBiz Kinh Doanh

  Phần mềm quản lý bán hàng - VietMis eBiz Kinh Doanh

  Phần mềm quản lý trường lớp, trung tâm dạy kèm - VietMis eBiz Kinh Doanh Lớp Học