Tìm kiếm:

Công cụ quản trị website Web7Màu 2022

Mục lục bài viết

  1 - Hướng dẫn cách tạo 1 trang (danh mục) mới

  Từ menu Nội Dung Website > Trang / Danh Mục

   Nhấn nút Thêm để bắt đầu tạo mới Trang

   Chọn Trang cha cho trang hiện tại, nhập tiêu đề cho trang mới nhập tiêu đề phụ (có thể sử dụng html), chọn Loại trang sẽ áp dụng, check chọn Kích hoạt nếu muốn publish Trang mới ngay lập tức

   Chọn bố cục cho Trang mới, có thể nhập thêm nội dung meta SEO cho Tiêu đề, Từ khóa, Mô tả

   Cập nhật lại Vị trí hiển thị cho Trang mới

   Cập nhật lại Loại trang hiển thị

  2 - Hướng dẫn cách tạo bài viết mới trên các trang nội dung của website

  Từ Nội dung Website > Bài viết (Tin) - Mở rộng

  Nhấn nút Thêm để bắt đầu tạo bài viết mới

   Nhập tiêu đề cho bài viết mới, chọn Danh mục chính, nhập nội dung bài viết vào ô Nội dung

   Định dạng cho nội dung bằng cách quét chọn phần nội dung nào cần định dạng > nhấn các nút tương ứng trên thanh công cụ

   Chọn vị trí cần chèn hình ảnh trong nội dung bài viết > nhấn nút Thêm hình ảnh

  Bạn có thể chọn ảnh đang tồn tại trong Thư viện hoặc tải hình ảnh mới bằng cách nhấn nút Tải lên

   Tắt form báo tải hình ảnh thành công

  Chọn hình ảnh cần chèn vào nội dung bài viết => nhấn nút Chọn

  Kết quả được chọn sẽ hiển thị như hình bên dưới

   Chọn Hình đại diện, nhập nội dung Tóm tắt cho bài viết, chọn danh mục Blog phù hợp

   Nhập tên tác giả, nhập nội dung meta SEO

   Nhấn nút Lưu lại để hoàn thành

  VietMis
  HỆ SINH THÁI PHẦN MỀM + WEBSITE

  Chủ Quản

  • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
  • Địa chỉ: 231/41 Nguyễn Duy Dương P.4 Q.10 Tp.HCM
  • Ngân hàng ACB: Số TK 95145919 - Chi nhánh Điện Biên Phủ
  • Tổng giám đốc: Nguyễn Hồng Chương
  • Giấy phép thành lập công ty số 0310576146, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 12/01/2011
  Công cụ quản trị website Web7Màu 2022Rating: 7 out of 1016090.

  Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ, đa ngành nghề - VietMis eBiz Kinh Doanh

  Phần mềm quản lý bán hàng - VietMis eBiz Kinh Doanh

  Phần mềm quản lý trường lớp, trung tâm dạy kèm - VietMis eBiz Kinh Doanh Lớp Học